Rada/odborný rada – referent ekonomický a finanční v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000156

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
9. 8. 2021