Rada/odborný rada – projektový manažer v projektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru ev. fondů a mezinárodní spolupráce GŘ Úřadu práce ČR v Praze, ID 10000984

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 12. 2022