Rada/odborný rada – projektový manažer v projektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru ev. fondů a mezinárodní spolupráce GŘ Úřadu práce ČR v Praze, ID 10000984 - 06.12.2022