Rada/odborný rada – manažer projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru ev. fondů a mezinárodní spolupráce GŘ Úřadu práce ČR Praha, ID 50037225

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 12. 2022