Rada/odborný rada – manažer projektu „OUTPLACEMENT“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru projektová kancelář, ID 10000854

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
17. 9. 2020