Rada/odborný rada – koordinátor projektu „EFES“ v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství ÚP ČR Praha, ID 11000034

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
2. 12. 2022