rada/odborný rada – finanční manažer v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru ev. fondů a mezinárodní spolupráce GŘ Úřadu práce ČR, ID 11000018

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 10. 2022