Rada/odborný rada – finanční manažer projektu „OUTPLACEMENT (OUT)“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU generálního ředitelství Úřadu práce ČR v Praze, ID 10001182

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 8. 2021