Rada/odborný rada – controller v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru ekonomického, ID 11000006

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
19. 10. 2020