Rada/odborný rada – bezpečnostní metodik v Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací Odboru bezpečnosti a technické podpory generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ID 10002074

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
5. 3. 2024