Odborný/vrchní referent - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“)“, KoP Praha východ, ID 50037293

Pracovistě:
Praha–východ, Středočeský kraj
Termín odevzdání:
2. 10. 2023