Odborný/vrchní referent - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)", KoP Písek

Pracovistě:
Písek, Jihočeský kraj
Termín odevzdání:
12. 12. 2022