Odborný/vrchní referent - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)", KoP Český Krumlov

Pracovistě:
Český Krumlov, Jihočeský kraj
Termín odevzdání:
12. 12. 2022