Odborný/vrchní referent - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)", KoP Vsetín

Pracovistě:
Vsetín, Zlínský kraj
Termín odevzdání:
17. 1. 2022