Odborný/vrchní referent - odborný pracovník POVEZ II v projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)", KoP Třebíč

Pracovistě:
Třebíč, Kraj Vysočina
Termín odevzdání:
10. 10. 2022