odborný referent/vrchní referent – pracovník Call centra v Oddělení Call centrum Odboru klientských služeb (Region) generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10001668

Pracovistě:
Generální ředitelství - pracoviště Ústí nad Labem
Termín odevzdání:
21. 9. 2023
Přílohy: