Odborný rada – referent fondů EU v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU generálního ředitelství ÚP ČR Praha, ID 11000011

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
9. 8. 2021