Odborný rada – právník (OSV) v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory Odboru kontrolně právního generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000180

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
7. 12. 2022