Odborný rada – právník (AP) v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory (dále jen „oddělení“) Odboru kontrolně právního GŘ Úřadu práce ČR Praha, ID 11000233

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
7. 10. 2022