Bezpečnostní referent, KrP pro hl. m. Praha

Pracovistě:
Hlavní město Praha
Termín odevzdání:
16. 2. 2020

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Bezpečnostní referent

 

Pracoviště:

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Praze

Odboru kanceláře krajské pobočky, Oddělení správy majetku a investic

 

Hlavní náplň činnosti:

Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.

Spolupráce v prevenci rizik a v požární ochraně. Účast na šetření pracovních úrazů zaměstnanců KrP. Zpracovávání zpráv a rozborů o stavu BOZP a PO

Vede příslušnou dokumentaci PO a BOZP včetně evidence pracovních úrazů.

Zajišťuje pravidelné revize technických zařízení budov a majetku.

Vede evidenci hasicích prostředků, hydrantů, tepelných a elektronických spotřebičů a zajišťuje jejich pravidelnou revizi.

 

Kvalifikační a další požadavky:

 • ukončené střední vzdělání s maturitou
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné komunikační schopnosti
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost
 • profesionální vystupování, psychická odolnost
 • výhodou je znalost práce v programu ArsysX

 

Pracovní podmínky:

 • platové zařazení v 8. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
 • pružná pracovní doba – půl úvazek
 • předpokládaný nástup od 1. března 2020
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • 3 měsíční zkušební doba

 

Zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (sick days)
 • stravenky v hodnotě 80 Kč
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • odměny k životním a pracovním výročím

 

 

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 16. února 2020 na e-mailovou adresu adela.domalipova@uradprace.cz.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.