Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Česká Lípa       Pracoviště
pověřený zastupováním ředitele Kontaktního pracoviště ÚP ČR Česká Lípa Radovan Moudrý 950 108 400
722 961 122
radovan.moudry@uradprace.cz Česká Lípa
asistentka ředitele kontaktního pracoviště Radka Brchelová 950 108 401 radka.brchelova@uradprace.cz Česká Lípa
spisový pracovník - podatelna Blažena Řeháková 950 108 111 blazena.rehakova@uradprace.cz Česká Lípa
administrativní pracovník Mgr. Jana Košnarová 950 108 501 jana.kosnarova@uradprace.cz Česká Lípa
administrativní pracovník Václav Kopecký 950 108 415 vaclav.kopecky@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti        
vedoucí oddělení Radovan Moudrý 950 108 450 radovan.moudry@uradprace.cz Česká Lípa
Poradenství pro zprostředkování        
poradce specialista Bc. Magdalena Hadrovská 950 108 446 magdalena.hadrovska@uradprace.cz Česká Lípa
poradce specialista Adelaida Trojanová 950 108 441 adelaida.trojanova@uradprace.cz Česká Lípa
poradce specialista Smištíková Eva 950 108 442 eva.smistikova@uradprace.cz Česká Lípa
poradce specialista Martina Audy 950 108 443 martina.audy@uradprace.cz Česká Lípa
poradce specialista Nikol Burantová 950 108 444 nikol.burantova@uradprace.cz Česká Lípa
poradce specialista Lenka Jirovská 950 108 445 lenka.jirovska@uradprace.cz Česká Lípa
poradce prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Radka Pešková 950 108 447 radka.peskova@uradprace.cz Česká Lípa
Evidence a podpory v nezaměstnanosti        
specialista evidence a dávek PvN Lucie Němečková 950 108 451 lucie.nemeckova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista evidence a dávek PvN Pavlína Veselá 950 108 453 pavlina.vesela@uradprace.cz Česká Lípa
specialista evidence a dávek PvN Daniela Moulíková 950 108 455 daniela.moulikova1@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Hana Kopecká 950 108 457 hana.kopecka1@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Iva Pelichovská 950 108 456 iva.pelichovska@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí oddělení NSD Ing. Irena Klimešová 950 108 520 irena.klimesova@uradprace.cz Česká Lípa
Dávky SSP, PP, PnP a DOZP        
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Pavla Vilhelmová 950 108 522 pavla.vilhelmova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Šárka Sámelová 950 108 523 sarka.samelova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Němcová 950 108 525 lenka.nemcova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Martina Pítrová 950 108 513 martina.pitrova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Radka Muziková 950 108 516 radka.muzikova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávky SSP a dávek pěstounské péče Petra Šašková 950 108 521 petra.saskova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Hana Kalábová 950 108 550 hana.kalabova@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Lucie Aiznerová 950 108 542 lucie.aiznerova@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Ilona Ložková 950 108 512 ilona.lozkova@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek NSD Bc. Radka Studecká 950 108 515 radka.studecka@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek NSD Věra Svobodová Pohlová 950 108 510 vera.svobodova_pohlo@uradprace.cz Česká Lípa
specialista náhradního výživného Ing. Václava Vaverová 950 108 547 vaclava.vaverova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista DOZP Monika Dlouhá 950 108 531 monika.dlouha@uradprace.cz Česká Lípa
specialista DOZP Petra Pilná 950 108 532 petra.pilna1@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník Mgr. Kateřina Veselá 950 108 534 katerina.vesela4@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník PnP Bc. Kateřina Divišová 950 108 533 katerina.divisova@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník PnP Mgr. Lenka Kubištová 950 108 514 lenka.kubistova@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník PnP Bc. Radka Soukupová 950 108 535 radka.soukupova@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník PnP Mgr. Jana Skružná 950 108 544 jana.skruzna@uradprace.cz Česká Lípa
Dávky pomoci v hmotné nouzi        
ověřovatel dávek HN Gabriela Bačinová 950 108 511 gabriela.bacinova@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek HN Martina Gondová 950 108 524 martina.gondova@uradprace.cz Česká Lípa
ověřovatel dávek NSD Věra Šustrová 950 108 552 vera.sustrova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek hmotné nouze Jarošová Petra, DiS. 950 108 549 petra.jarosova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek hmotné nouze Zdeňka Dobrá 950 108 545 zdenka.dobra@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník HN Bc. Blanka Jindrová 950 108 548 blanka.jindrova@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník HN Bc. Vladimír Nedvěd 950 108 541 vladimir.nedved@uradprace.cz Česká Lípa
sociální pracovník Mgr. Bc. Marek Rataj 950 108 546 marek.rataj@uradprace.cz Česká Lípa
specialista dávek hmotné nouze Bc. Jakub Havlík 950 108 543 jakub.havlik@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení Ing. Kateřina Stehlíková 950 108 430 katerina.stehlikova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník APZ - monitoring zaměstnavatelů Mgr. Taťána Falcmanová 950 108 427 tatana.falcmanova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník APZ - VPP Jitka Nováková 950 108 431 jitka.novakova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník APZ - zaměstnávání cizinců   950 108 432   Česká Lípa
odborný pracovník APZ - SÚPM Ing. Jana Kunešová 950 108 438 jana.kunesova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník APZ - povinný podíl, zaměstnávání OZP Bc. Renata Košková, DiS. 950 108 416 renata.koskova@uradprace.cz Česká Lípa
analytik trhu práce, volná pracovní místa Mgr. Alena Paulová 950 108 434 alena.paulova@uradprace.cz Česká Lípa
EFES - specialista monitoringu Mgr. Markéta Viriusová 950 108 440 marketa.viriusova@uradprace.cz Česká Lípa
FLEXI – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Sabina Rákosníková 950 108 435 sabina.rakosnikova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista trhu práce - SÚPM-SVČ Alena Sebai 950 108 464 alena.sebai@uradprace.cz Česká Lípa
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Edita Sobotková 950 108 433 edita.sobotkova@uradprace.cz Česká Lípa
POVEZ II - odborný pracovník projektu Stanislava Rejdová 950 108 470 stanislava.rejdova@uradprace.cz Česká Lípa
POVEZ II - odborný pracovník projektu       Česká Lípa
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení Ing. Hana Václavíková 950 108 439 hana.vaclavikova1@uradprace.cz Česká Lípa
specialista pro volbu povolání - poradenství Jana Leskauerová 950 108 436 jana.leskauerova@uradprace.cz Česká Lípa
specialista pro volbu povolání - rekvalifikace) Blanka Svojanovská 950 108 460 blanka.svojanovska@uradprace.cz Česká Lípa
specialista pro volbu povolání (IPS) Jitka Charvátová 950 108 461 jitka.charvatova@uradprace.cz Česká Lípa
PIPS - poradce IPS Martina Čáslavová 950 108 463 martina.caslavova@uradprace.cz Česká Lípa
poradce OZP Martina Nováková 950 108 423 martina.novakova1@uradprace.cz Česká Lípa
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Markéta Kučerová 950 108 406 marketa.kucerova2@uradprace.cz Česká Lípa
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu Vendula Turková 950 108 410 vendula.turkova@uradprace.cz Česká Lípa
KrP v Liberci - pracoviště v okrese Česká Lípa        
Oddělení právní        
právník JUDr. Veronika Turková 950 108 420 veronika.turkova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Lukášová 950 108 425 marie.lukasova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ludmila Bryknerová 950 108 421 ludmila.bryknerova@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení specializovaných kontrol        
kontrolor Markéta Krejčíková, DiS. 950 108 426 marketa.krejcikova@uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Bc. Tereza Legerová 950 108 428 tereza.legerova@uradprace.cz Česká Lípa
Kancelář krajské pobočky        
Oddělení majetku a investic        
technický specialista Ing. Vladimír Mikšík 950 108 411 vladimir.miksik@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení ekonomické        
finanční pracovník Stanislava Pánková 950 108 454 stanislava.pankova@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení informatiky        
správce IS Zdeněk Grežďo 950 108 503 zdenek.grezdo@uradprace.cz Česká Lípa
správce IS     Martin Kriššák 950 108 418 martin.krissak@uradprace.cz Česká Lípa
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Ing. Helena Ratislavová 950 108 448 helena.ratislavova@uradprace.cz Česká Lípa
EFES - specialista ESF Bc. Jitka Bouchalová 950 108 437 jitka.bouchalova@uradprace.cz Česká Lípa
Zpět do práce v LK - pracovník projektu ESF Mgr. Michaela Fridrichová 950 108 429 michaela.fridrichova@uradprace.cz Česká Lípa
Rodiče na trhu práce v LK - pracovník projektu ESF Havlíčková Lenka, DiS. 950 108 413 lenka.havlickova2@uradprace.cz Česká Lípa
         

Poslední aktualizace: 7. 3. 2023