Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 10       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 10 Ilona Mňuková Profesní životopis 950 178 170 ilona.mnukova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení SSP a dávek PP (S10)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Petra Zimandlová Bc. 950 178 703 petra.zimandlova@uradprace.cz Praha 10
pracovník SSP a dávek PP Vladislava Hynoušová 950 178 709 vladislava.hynousova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Müllerová 950 178 711 jitka.mullerova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jiřina Sadílková 950 178 716 jirina.sadilkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Ivana Pipková 950 178 706 ivana.pipkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Lucie Zichová 950 178 715 lucie.zichova@uradprace.cz Praha 10
spisový pracovník Olga Bartáková 950 178 719 olga.bartakova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení HN (S10)        
ověřovatel dávek HN Gabriela Ledvinková 950 178 154 gabriela.ledvinkova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek HN Zuzana Kmentová 950 178 178 zuzana.kmentova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Monika Čejková, DiS. 950 178 177 monika.cejkova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek HN Petra Ficková 950 178 169 petra.fickova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Marcela Piňosová 950 178 176 marcela.pinosova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Michaela Hrušková 950 178 175 michaela.hruskova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení PnP a dávek OZP (S10)        
sociální pracovník Lucie Mrkvová, DiS. 950 178 718 lucie.mrkvova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Kateřina Kuželová   katerina.kuzelova@uradprace.cz Praha 10
Vedoucí odd. PNP/DOZP Mgr. Martin Liška 950 178 710 martin.liska@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Petra Hoffmannová, DiS 950 178 702 petra.hoffmannova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Pavel Beránek, Mgr. 950 178 122 pavel.beranek@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Mgr. Hana Škardová, DiS. 950 178 705 hana.skardova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Ivana Chotěborská  950 178 700 ivana.choteborska@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Bc. Kristýna Pišová, DiS. 950 178 720 kristyna.pisova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Kateřina Jančová Bc. 950 178 931 katerina.jancova@uradprace.cz Praha 10
         
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (K10 Z10)        
Vedoucí oddělení  Mgr Rudolf Kubásek 950 178 156 rudolf.kubasek@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Olga Sáblíková 950 178 160 olga.sablikova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Vít Danda 950 178 833 vit.danda@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Miroslava Bínová 950 178 163 miroslava.binova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Dermendžiev Radek 950 178 832 radek.dermendziev@uradprace.cz Praha 10
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Julie Nováková 950 178 155 julie.novakova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Alena Tejmlová 950 178 159 alena.tejmlova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Ludvík Horalík 950 178 165 ludvik.horalik@uradprace.cz Praha 10
poradce OZP David Mareš 950 178 171 david.mares@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Monika Bednářová 950 178 162 monika.bednarova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Soňa Žejdlíková 950 178 166 sona.zejdlikova@uradprace.cz Praha 10
poradce specialista Jana Simonová 950 178 548 jana.simonova@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Veronika Jílková 950 178 151 veronika.jilkova1@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marcela Zákostelná 950 178 166 marcela.zakostelna@uradprace.cz Praha 10
         

Poslední aktualizace: 5. 10. 2021