Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 10       Pracoviště
pověřený zastupováním ředitele KoP Praha 10 Mgr Rudolf Kubásek

950 178 156
774 786 688

rudolf.kubasek@uradprace.cz Praha 10
Oddělení SSP a dávek PP (S10)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Romana Wagnerová 950 178 545 romana.wagnerova@uradprace.cz Praha 10
pracovník SSP a dávek PP Vladislava Hynoušová 950 178 709 vladislava.hynousova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Müllerová 950 178 707 jitka.mullerova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Ivana Pipková 950 178 706 ivana.pipkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Michaela Charvátová 950 178 714 michaela.charvatova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Havajíková Gabriela 950 178 721 gabriela.havajikova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Pangrácová Petra 950 178 716 petra.pangracova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Horejsková Kateřina 950 178 703 katerina.horejskova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Šachová Ivana 950 178 713 ivana.sachova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Hájková Gabriela 950 178 711 gabriela.hajkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Pekárková Šárka 950 178 830 sarka.pekarkova@uradprace.cz Praha 10

pracovník dávek

SSP a dávek PP

Vianello Monika 950 178 704 monika.vianello@uradprace.cz Praha 10
spisový pracovník Olga Bartáková 950 178 719 olga.bartakova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení HN (S10)        
ověřovatel dávek HN Gabriela Ledvinková 950 178 154 gabriela.ledvinkova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek HN Zuzana Kmentová 950 178 178 zuzana.kmentova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Monika Čejková, DiS. 950 178 177 monika.cejkova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek HN Petra Ficková 950 178 169 petra.fickova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Marcela Piňosová 950 178 176 marcela.pinosova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Michaela Hrušková 950 178 175 michaela.hruskova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Martina Čábelová 950 178 179 martina.cabelova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Barbora Teťourová, Bc. 950 178 754 barbora.tetourova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Petra Studničková 950 178 173 petra.studnickova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení PnP a dávek OZP (S10)        
Vedoucí odd. PNP/DOZP Mgr. Martin Liška 950 178 710 martin.liska@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Lucie Mrkvová, DiS. 950 178 718 lucie.mrkvova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Kateřina Kuželová   katerina.kuzelova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek  DOZP Znamenáčková Jana 950 178 717 jana.znamenackova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Petra Hoffmannová, DiS 950 178 702 petra.hoffmannova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Pavel Beránek, Mgr. 950 178 122 pavel.beranek@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Mgr. Hana Škardová, DiS. 950 178 705 hana.skardova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek  DOZP Ivana Chotěborská  950 178 700 ivana.choteborska@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek  DOZP Bc. Kristýna Pišová, DiS. 950 178 720 kristyna.pisova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Petra Temiaková, Dis 950 178 511 Petra.Temiakova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Eva Dýbová 950 178 931 eva.dybova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Irena Tymlová 950 178 798 irena.tymlova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Eva Vrbová 950 178 722 eva.vrbova1@uradprace.cz Praha 10
         
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (K10 Z10)        
Vedoucí oddělení  Mgr Rudolf Kubásek 950 178 156 rudolf.kubasek@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Alice Nejedlá 950 178 160 alice.nejedla@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Pavel Hájek 950 178 833 pavel.hajek1@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Miroslava Bínová 950 178 163 miroslava.binova@uradprace.cz Praha 10
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Julie Nováková 950 178 155 julie.novakova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Alena Tejmlová 950 178 159 alena.tejmlova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Tomáš Zeman 950 178 165 tomas.zeman@uradprace.cz Praha 10
poradce OZP David Mareš 950 178 171 david.mares@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Monika Bednářová 950 178 162 monika.bednarova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Soňa Žejdlíková 950 178 166 sona.zejdlikova@uradprace.cz Praha 10
poradce specialista Jana Simonová 950 178 548 jana.simonova@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Veronika Jílková 950 178 151 veronika.jilkova1@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Helena Částková 950 178 158 helena.castkova@uradprace.cz Praha 10
poradce specialista Jitka Nováková 950 178 832 jitka.novakova2@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Veronika Šimůnková 950 178 164 veronika.simunkova@uradprace Praha 10

trh práce

Renata Nováková 950 178 939 renata.novakova@uradprace.cz Praha 10

trh práce

Kristýna Vacková 950 178 829 kristina.vackova@uradprace.cz Praha 10
         

Poslední aktualizace: 5. 5. 2023