Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Litoměřice       Pracoviště
ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR Ing. Bc. Alena Křtěnová Profesní životopis

950 133 300
778 745 122

alena.krtenova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení vnitřní správy, sekretariát       Litoměřice
vedoucí oddělení  Michaela Tintěrová 950 133 301 michaela.tinterova@uradprace.cz Litoměřice
referent majetkové správy Antonín Korous 950 133 458 antonin.korous@uradprace.cz Litoměřice
spisový pracovník Dagmar Círusová 950 133 440 dagmar.cirusova@uradprace.cz Litoměřice
spisový pracovník Pavla Nováková 950 133 430 pavla.novakova1@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti         
vedoucí oddělení Ing. Petra Mrvová 950 133 483 petra.mrvova@uradprace.cz Litoměřice
EFES - poradce INFOcentra Jaroslava Šimková 950 133 319 jaroslava.simkova@uradprace.cz Litoměřice
specialista prevence NLZ Irena Adamcová 950 133 401 irena.adamcova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Alena Ransdorfová 950 133 410 alena.ransdorfova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Jana Řeháková 950 133 412 jana.rehakova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Simona Suchá 950 133 413 simona.sucha@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Jana Syrová 950 133 409 jana.syrova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Martina Šimůnková 950 133 414 martina.simunkova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista - OZP Zuzana Hervertová 950 133 427 zuzana.hervertova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista - OZP Lenka Zemanová 950 133 420 lenka.zemanova1@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Petra Malá 950 133 111 petra.mala1@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN Lada Ledvinová 950 133 417 lada.ledvinova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN Dana Pazderová 950 133 315 dana.pazderova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN  Iveta Průšová 950 133 418 iveta.prusova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení Mgr. Jan Marek 950 133 494 jan.marek4@uradprace.cz Litoměřice
VDTP II - poradce pro CS a zaměstnavatele Kateřina Elmanová  950 133 433 katerina.elmanova@uradprace.cz Litoměřice
PDU - poradce pro CS a zaměstnavatele Bc. Lenka Komárková 950 133 330 lenka.komarkova@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro volbu povolání Irena Levková, DiS. 950 133 322 irena.levkova@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro volbu povolání Věra Vraná 950 133 323  vera.vrana@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro změnu povolání Renata Černá 950 133 486 renata.cerna@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro změnu povolání Radka Valná 950 133 487

radka.valna@uradprace.cz

Litoměřice
OZP - poradce pro klienty Dana Pešková 950 133 422 dana.peskova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení Ing. Václav Huja 950 133 325 vaclav.huja@uradprace.cz Litoměřice
pracovník trhu práce - VPP Marcela Bartošová 950 133 426 marcela.bartosova@uradprace.cz Litoměřice
specialista trhu práce Pavel Drbal 950 133 480 pavel.drbal@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník trhu práce - CHPM, §78 Stanislav Hylán 950 133 318 stanislav.hylan@uradprace.cz Litoměřice
pracovník trhu práce, cizinci Irena Korfová 950 133 328 irena.korfova@uradprace.cz Litoměřice
OUTPLACEMENT - odborný pracovník Mgr. Gabriela Kraťková 950 133 450 gabriela.kratkova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník APZ Bc. Irena Liscová, DiS. 950 133 657 irena.liscova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník APZ, VPM a Regionální mobilita Andrea Rývová 950 133 326 andrea.ryvova@uradprace.cz Litoměřice
FLEXI - poradce pro CS a zaměstnavatele Pavlína Straková 950 133 429 pavlina.strakova@uradprace.cz Litoměřice
EFES - specialista monitoringu Bc. Simona Vobořilová 950 133 400 simona.voborilova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče         
vedoucí oddělení Bc. Lenka Cucová 950 133 508 lenka.cucova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Giulia Guidetti  950 133 501 giulia.guidetti@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Andrea Krumbholcová 950 133 502 andrea.krumbholcova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP a náhradního výživného Iva Smetanová 950 133 522 iva.smetanova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Jana Süssmilichová 950 133 504 jana.sussmilichova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Libuše Vaverková 950 133 503 libuse.vaverkova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jiřina Hucovičová 950 133 512 jirina.hucovicova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lenka Jelenová 950 133 509 lenka.jelenova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdrav. postižením        
vedoucí oddělení Ing. Jaroslav Legner 950 133 331 jaroslav.legner@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Andrea Mašková 950 133 506 andrea.maskova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Lenka Millerová 950 133 507 lenka.millerova1@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Alena Beranová 950 133 457 alena.beranova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Naděžda Velecká, DiS 950 133 528
778 451 949
nadezda.velecka@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek HN Bc. Markéta Kommová 950 133 527 marketa.kommova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník HN Mgr. Stanislava Hřebřinová, DiS. 950 133 431 stanislava.hrebrinov@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Marie Korfová 950 133 511 marie.korfova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Gabriela Krupičková 950 133 320 gabriela.krupickova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Ing. Alena Maschkeová 950 133 526 alena.maschkeova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Hedvika Navarová, DiS. 950 133 514 hedvika.navarova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Iveta Tondrová 950 133 510 iveta.tondrova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník PnP a DOZP Mgr. Andrea Hromasová 950 133 517 andrea.hromasova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník PnP a DOZP  Bc. Šárka Jurmanová 950 133 518 sarka.jurmanova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník PnP a DOZP   Bc. Hana Kubíčková 950 133 513 hana.kubickova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník PnP a DOZP  Hana Lamošová, DiS. 950 133 516 hana.lamosova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník PnP a DOZP   Bc. Monika Procházková 950 133 525 monika.prochazkova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení Detašované pracoviště Libochovice       Libochovice
vedoucí detašovaného pracoviště Jiří Henych 950 133 661 jiri.henych@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek PvN Bc. Naděžda Lukešová, DiS. 950 133 664 nadezda.lukesova@uradprace.cz Libochovice
poradce specialista Karolína Rysková 950 133 663 karolina.ryskova@uradprace.cz Libochovice
poradce specialista Petra Spurná 950 133 662 petra.spurna@uradprace.cz Libochovice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Kristýna Hanzalová 950 133 665 kristyna.hanzalova@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek SSP a dávek PP Jitka Ondrušová 950 133 666 jitka.ondrusova@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek HN Věra Wagnerová, DiS. 950 133 687 vera.wagnerova@uradprace.cz Libochovice
Krajská pobočka Ústí nad Labem - pracoviště Litoměřice        
Oddělení ekonomické       Litoměřice
finanční pracovník Marcela Paulová 950 133 316 marcela.paulova@uradprace.cz Litoměřice
finanční pracovník Renata Syrovátková 950 133 319 renata.syrovatkova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení informatika       Litoměřice
referent ICT Jan Fechtner 950 133 434 jan.fechtner@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Martin Pekař 950 133 444 martin.pekar@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Roman Průša 950 133 312 roman.prusa@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Josef Škorpil 950 133 313 josef.skorpil@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení právní       Litoměřice
odborný pracovník insolvence Dana Birnerová 950 133 436 dana.birnerova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jindřiška Hercíková 950 133 460 jindriska.hercikova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Radka Hrušková 950 133 439 radka.hruskova1@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel APZ Martina Kloučková 950 133 455 martina.klouckova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení specializovaných kontrol       Litoměřice
kontrolor dávek NSD Jiří Andrle 950 133 461 jiri.andrle@uradprace.cz Litoměřice
kontrolor dávek NSD Bc. Iveta Filipová 950 133 465 iveta.filipova@uradprace.cz Litoměřice
finanční kontrolor Jiřina Vaňková 950 133 432 jirina.vankova2@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení exekuce       Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Šárka Minářová 950 133 416 sarka.minarova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Vonostránská 950 133 515 marie.vonostranska@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení projektů EU       Litoměřice
EFES - specialista ESF Mgr. Veronika Danišová 950 133 428

veronika.danisova@uradprace.cz

Litoměřice
Šance na práci - odborný pracovník Ing. Zuzana Köhlerová 950 133 329 zuzana.kohlerova@uradprace.cz Litoměřice

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023