Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Cheb     Pracoviště
Zastupuijící ředitel kontaktního pracoviště Alexandr Polakovič 950 117 300 alexandr.polakovic@uradprace.cz Cheb
         
Sekretariát a podatelna     Cheb
Asistent Pavlína Hiblerová 950 117 301 pavlina.hiblerova@uradprace.cz Cheb
Administrativní pracovník Jitka Šudomová 950 117 311 jitka.sudomova@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení zprostředkování      
Vedoucí oddělení zprostředkování Alexandr Polakovič 950 117 319 alexandr.polakovic@uradprace.cz Cheb
Odborný poradce pro zprostřekování Václava Blechová 950 117 365 vaclava.blechova@uradprace.cz Cheb
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání - rekvalifikace Daniela Fabianová 950 117 384 daniela.fabianova@uradprace.cz Cheb
Odborný poradce pro zprostředkování Eva Hlaváčková 950 117 381 eva.hlavackova@uradprace.cz Cheb
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Zuzana Honzejková 950 117 322 zuzana.honzejkova@uradprace.cz Cheb
Odborný poradce pro zprostředkování Pavlína Klennerová 950 117 355 pavlina.klennerova@uradprace.cz Cheb
Poradce OZP Michaela Petrovičová 950 117 328 michaela.petrovicova@uradprace.cz Cheb
Odborný poradce pro zprostředkování Hana Soukupová 950 117 381 hana.soukupova1@uradprace.cz Cheb
Poradce Infocentra Miluše Bergerová 950 117 370 miluse.bergerova@uradprace.cz Cheb
pracovník projektu PDU Sandra Lenártová Mgr. 950 117 346 sandra.lenartova@uradprace.cz Cheb
OUTPLACEMENT – poradce pro klienty projektu Ivna Kurová 950 117 346 ivana.kurova@uradprace.cz Cheb
poradce IPS Daniela Zatloukalová 950 117 387 daniela.zatloukalova@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti      
Vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Monika Milotínská 950 117 316 monika.milotinska@uradprace.cz Cheb
specialista evidence a dávek PvN Jana Kejřová 950 117 317 jana.kejrova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Andrea Boudová 950 117 318 andrea.boudova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Ludmila Krásová 950 117 350 ludmila.krasova@uradprace.cz Cheb
Specialista evidence a dávek PvN   950 117 360 .. Cheb
Specialista evidence a dávek PvN Tereza Zbubnová 950 117 357 tereza.zbubnova@uradprace.cz Cheb
Specialista evidence a dávek PvN Erika Trnavská 950 117 364 erika.trnavska@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení trhu práce        
Vedoucí oddělení trhu práce Bc. Petra Matušková 950 117 324 petra.matuskova@uradprace.cz Cheb
Projekt  FLEXI Lucie Barcíková 950 117 353 lucie.barcikova@uradprace.cz Cheb
EFES specialista monitoringu, povinný podíl, hromadné propouštění, SVČ  Bc. Radka Dobešová 950 117 400 radka.dobesova@uradprace.cz Cheb
Volná pracovní místa, regionální mobilita Ing. Petra Havlová 950 117 326 petra.havlova@uradprace.cz Cheb
Zaměstnávání cizinců, informační karty, SÚPM Marie Polakovičová 950 117 325 marie.polakovicova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel Eva Regálová 950 117 352 eva.regalova@uradprace.cz Cheb
VPP, veřejná služba, § 78 ZoZ, CHPM, projekt PDU Bc. Monika Tobolová 950 117 383 monika.tobolova@uradprace.cz Cheb
POVEZ II - odborný pracovník projektu Lenka Valdmanová 950 117 393 lenka.valdmanova@uradprace.cz Cheb
POVEZ II - odborný pracovník projektu  Gabriela Plachá 950 117 343 gabriela.placha@uradprace.cz Cheb
OUTPLACEMENT – poradce pro zaměstnavatele Ivana Vaňková 950 117 408 ivana.vankova2@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení SSP a dávek PP      
Vedoucí oddělení Bc. Vladimíra Sýkorová 950 117 331 vladimira.sykorova1@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek SSP a dávek PP Monika Berecová 950 117 367 monika.berecova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek SSP a dávek PP Veronika Kopecká 950 117 338 veronika.kopecka@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek SSP a dávek PP     @uradprace.cz Cheb
Specialista dávek SSP a dávek PP Jana Korolova 950 117 340 jana.korolova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek SSP a dávek PP Renata Mlezivová 950 117 341 renata.mlezivova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek SSP a dávek PP Gabriela Pelechová 950 117 332 gabriela.pelechova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek SSP a dávek PP  Marie Zísler 950 117 335 marie.zisler@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek SSP a dávek PP Tereza Ticháčková 950 117 315 tereza.tichackova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek SSP a dávek PP Nina Vejvodová 950 117 342 nina.vejvodova@uradprace.cz Cheb
Specialista náhradního výživného Klára Faltusová 950 117 339 klara.faltusova@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení hmotné nouze      
Vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Martina Duchková 950 117 624 martina.duchkova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek hmotné nouze Helena Kynclová 950 117 406 helena.kynclova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek hmotné nouze Jana Hudlická Helgertová 950 117 646 jana.hudlicka@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek hmotné nouze Vlasta Jirásková 950 117 391 vlasta.jiraskova@uradprace.cz Cheb
Sociální pracovník Zuzana Kolmanová, DiS. 950 117 620 zuzana.kolmanova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek hmotné nouze   950 117 621   Cheb
Specialista dávek hmotné nouze Jana Nožinová 950 117 625 jana.nozinova@uradprace.cz Cheb
Sociální pracovník Bc. Miroslava Přikrylová 950 117 626 miroslava.prikrylova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek hmotné nouze Martina Šibalová 950 117 390 martina.sibalova@uradprace.cz Cheb
         
Oddělení PnP a DOZP      
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Mgr. Alena Strejčková 950 117 347 alena.strejckova@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek PnP a DOZP Lucie Dušková 950 117 333 lucie.duskova1@uradprace.cz Cheb
Specialista dávek PnP a DOZP Marta Kocevová 950 117 637 marta.kocevova@uradprace.cz Cheb
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Lucie Šedivá 950 117 382 lucie.sediva@uradprace.cz Cheb
Sociální pracovník Jaroslava Vlášková, DiS. 950 117 349 jaroslava.vlaskova@uradprace.cz Cheb
Sociální pracovník Bc. Hana Kubišová 950 117 623 hana.kubisova@uradprace.cz Cheb
Sociální pracovník Bc. Michaela Müllerová, DiS. 950 117 348 michaela.mullerova2@uradprace.cz Cheb
         
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech - pracoviště Cheb
oddělení majetku a investic      
referent majetkové správy René Furiš 950 117 314 rene.furis@uradprace.cz Cheb
oddělení ICT        
referent ICT RNDr. Miroslav Těžký 950 117 312 miroslav.tezky@uradprace.cz Cheb
referent ICT Norbert Barboláš 950 117 313 norbert.barbolas@uradprace.cz Cheb
oddělení ekonomické a vnitřní správy
finanční referent Radka Gostenčniková 950 117 385 radka.gostencnikova@uradprace.cz Cheb
finanční referent Markéta Matějovicová 950 117 380 marketa.matejovicova@uradprace.cz Cheb
oddělení specializovaných kontrol      
kontrolor ZAM a NSD Věra Királyová 950 117 362 vera.kiralyova@uradprace.cz Cheb
oddělení exekucí      
odborný pracovník exekucí Bc. Petra Kunová 950 117 344 petra.kunova@uradprace.cz Cheb
oddělení právní      
vedoucí oddělení

Mgr. Jiřina Švecová

950 117 409 jirina.svecova1@uradprace.cz Cheb
právní asistent Jiří Mašl 950 117 345 jiri.masl@uradprace.cz Cheb
odborný pracovník pohledávek Hana Hejdánková 950 117 379 hana.hejdankova@uradprace.cz Cheb
odborný pracovník pohledávek  Bronislava Flaksová 950 117 351 bronislava.flaksova@uradprace.cz Cheb
oddělení projektů EU      
EFES - specialista ESF Bc. Soňa Sudinová 950 117 369 sona.sudinova@uradprace.cz Cheb
RODINA NENÍ PŘEKÁŽKOU- odborný pracovník projektu  Soňa Peňová  950 117 386 sona.penova@uradprace.cz Cheb
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu  Martinková Petra  950 117 392 petra.martinkova1@uradprace.cz Cheb
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ - odborný pracovník projektu  Pavel Šperl 950 117 399 pavel.sperl@uradprace.cz Cheb
VYUŽIJ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST- odborný pracovník projektu  Ing. Petra Zímová 950 117 408 perta.zimova@uradprace.cz Cheb

Poslední aktualizace: 29. 11. 2021