Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 8       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 8 PhDr. Ladislav Hazuka Profesní životopis 950 178 879
605 032 701
ladislav.hazuka@uradprace.cz Praha 8
Oddělení SSP a dávek PP (K8 S07)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP PhDr. Eva Jordanová 950 178 623 eva.jordanova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP   950 178 631   Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Martina Lokajová 950 178 629 martina.lokajova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Ing. Petra Petrová 950 178 627 petra.petrova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Marcela Vyvadilová 950 178 630 marcela.vyvadilova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Koželuhová 950 178 625 dagmar.kozeluhova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení HN (S07)        
Vedoucí oddělení HN   950 178 646   Praha 7
specialista dávek HN Ilona Kočinová 950 178 636 ilona.kocinova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek HN Lucie Stehlíková 950 178 622 lucie.stehlikova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Vladimíra Weberová, DiS. 950 178 635 vladimira.weberova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Surová Zuzana 950 178 148 zuzana.surova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek NSD Kateřina Hacurová 950 178 147 katerina.hacurova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení PnP a dávek OZP (S07)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Marcela Pecháčová   marcela.pechacova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek PnP a dávek OZP Brůžová Lenka 950 178 064 lenka.bruzova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Tereza Ducháčková, DiS. 950 178 634 tereza.duchackova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Bc. Pavla Mráčková 950 178 632 pavla.mrackova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Milena Neradová 950 178 626 milena.neradova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Lucie Havlicová 950 178 149 lucie.havlicova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení SSP a dávek PP (S08)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Markéta Amlerová 950 178 653 marketa.amlerova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Romana Krafferová 950 178 650 romana.krafferova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek SSP a dávek PP       Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Dana Eichlerová 950 178 644 dana.eichlerova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Zuzana Pešanová 950 178 651 zuzana.pesanova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Míková Gabriela 950 178 065 gabriela.mikova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Appeltová 950 178 646 petra.appeltova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Janovská Ivana 950 178 660 ivana.janovska@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Sedlecká 950 178 656 jitka.sedlecka@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Radmila Dvořáková 950 178 661 radmila.dvorakova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení HN (S08)        
Vedoucí oddělení HN Kateřina Urbanová 950 178 643 katerina.urbanova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN   950 178 197   Praha 8
specialista dávek NSD Petr Klíma 950 178 199 petr.klima2@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Lenka Žibřidová 950 178 657 lenka.zibridova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN       Praha 8
specialista dávek HN       Praha 8
ověřovatel dávek HN       Praha 8
pracovník dávek HN Kateřina Rojková 950 178 649 katerina.rojkova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Monika Janková 950 178 640 monika.jankova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek HN Mgr. Oldřiška Zychová 950 178 658 oldriska.zychova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Zuzana Novotná 950 178 881 zuzana.novotna@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník   950 178 655   Praha 8
Oddělení PnP a dávek OZP (S08)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Bc. Jitka Zemanová, DiS. 950 178 662 jitka.zemanova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Linda Čáhová 950 178 668 linda.cahova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Bc. Irena Kožárová 950 178 667 irena.kozarova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PnP a DOZP Veronika Beňová 950 178 641 veronika.benova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Bc. Kusá Markéta, DiS. 950 178 659 marketa.kusa@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Mgr. Margaréta Bařinková 950 178 652 margareta.barinkova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník   950 178 790   Praha 8
specialista dávek NSD   950 178 889   Praha 8
specialista dávek PnP a dávek OZP Bc. Karla Skipalová 950 178 641 karla.skipalova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (Z8)        
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Bc. Ivana Hořánková 950 178 866 ivana.horankova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Hana Petrová 950 178 863 hana.petrova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jan Seidl 950 178 860 jan.seidl@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Eva Miltová 950 178 867 eva.miltova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Hana Muzikařová 950 178 862 hana.muzikarova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Zuzana Niederlová 950 178 769 zuzana.niederlova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Taťána Bartošová 950 178 859 tatana.bartosova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista       Praha 8
poradce specialista Bc. Anna Slavíčková 950 178 851 anna.slavickova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Lenka Procházková 950 178 853 lenka.prochazkova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista       Praha 8
poradce specialista Kristýna Bubáková 950 178 861 kristyna.bubakova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jakub Chlum 950 178 869 jakub.chlum1@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Iveta Ratajová 950 178 874 iveta.ratajova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista       Praha 8
poradce specialista Matěj Příhoda 950 178 852 matej.prihoda@uradprace.cz Praha 8
poradce infocentra Ilona Rajchertová 950 178 880 ilona.rajchertova@uradprace.cz Praha 8
Poradce OZP Marie Tichá 950 178 850 marie.ticha1@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Ilona Haková 950 178 872 ilona.hakova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PvN Hana Hollmannová 950 178 858 hana.hollmannova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PvN Gabriela Čelovská 950 178 873 gabriela.celovska@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Radek Vrkoč 950 178 855 radek.vrkoc@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele   950 178 857   Praha 8
         

Poslední aktualizace: 21. 4. 2022