Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště pro Plzeň-jih         Plzeň
ředitel kontaktního pracoviště Ing. et Ing. Anna Kadlec Valentová Profesní životopis 950 147 400 anna.valentova@uradprace.cz   Plzeň
sekretariát          
asistentka Kateřina Beranová, DiS 950 147 401 katerina.beranova3@uradprace.cz   Plzeň
administrativní pracovník I Jiří Roubík 950 147 473 jiri.roubik@uradprace.cz   Plzeň
oddělení zprostředkování a poradenství          
vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Lenka Duliškovičová 950 147 427 lenka.duliskovicova@uradprace.cz   Plzeň
poradce pro volbu povolání Mgr. Jana Šnebergerová 950 147 461 jana.snebergerova@uradprace.cz   Plzeň
ověřovatelka PvN Michaela Jandošová 950 147 474 michaela.jandosova@uradprace.cz   Plzeň
ověřovatelka PvN Vladislava Tupcová 950 147 429 vladislava.tupcova@uradprace.cz   Plzeň
poradce pro změnu povolání Vladislava Čepeláková 950 147 441 vladislava.cepelakov@uradprace.cz   Plzeň
PIPS - poradce IPS Ing. Blanka Šímová 950 147 470 blanka.simova@uradprace.cz   Plzeň
pracovník evidence a podpor Gabriela Kožíšková 950 149 428 gabriela.koziskova@uradprace.cz   Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Romana Kohoutová 950 147 425 romana.kohoutova@uradprace.cz   Plzeň
poradce pro cílovou skupinu projekt OUT Jiřina Kohoutová 950 147 471 jirina.kohoutova@uradprace.cz   Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Kaslová 950 147 423 dagmar.kaslova@uradprace.cz   Plzeň
poradce v oblasti NLZ a pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Ilona Čechurová 950 147 422 ilona.cechurova@uradprace.cz   Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Šimková, DiS. 950 147 424 lenka.simkova1@uradprace.cz   Plzeň
PDU - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Vendula Rybčinská 950 147 421 vendula.rybcinska@uradprace.cz   Plzeň
poradce OZP Taťána Hájková 950 149 460 tatana.hajkova@uradprace.cz   Plzeň
oddělení trhu práce          
vedoucí oddělení trhu práce, Veřejná služba Jaroslava Žďárská 950 147 420 jaroslava.zdarska1@uradprace.cz   Plzeň
odborný pracovník APZ Monika Princlová 950 147 467 monika.princlova@uradprace.cz   Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Monika Goubejová 950 147 468 monika.goubejova@uradprace.cz   Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Mgr. Petra Pokorná 950 148 415 petra.pokorna1@uradprace.cz   Plzeň
EFES - specialista monitoringu Ing. Romana Váchová 950 147 402 romana.vachova@uradprace.cz   Plzeň
poradce pro zaměstnavatele projekt OUT Mgr. Zuzana Málková 950 147 449 zuzana.malkova@uradprace.cz   Plzeň
podpora zaměstnávání OZP, regionální mobilita Ing. Alena Vyčítalová 950 147 440 alena.vycitalova@uradprace.cz   Plzeň
odborný pracovník APZ Kamil Hořický 950 147 463 kamil.horicky@uradprace.cz   Plzeň
FLEXI - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Zuzana Tomanová 950 148 463 zuzana.tomanova@uradprace.cz   Plzeň
oddělení NSD          
vedoucí oddělení Lenka Jáchimová 950 147 566 lenka.jachimova@uradprace.cz   Plzeň
specialista náhradního výživného Kateřina Korecká 950 147 570 katerina.korecka@uradprace.cz   Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Petra Přibáňová 950 147 568 petra.pribanova@uradprace.cz   Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Michaela Kraftová 950 147 569 michaela.kraftova@uradprace.cz   Plzeň
sociální pracovník Marcela Arbanová, DiS. 950 147 631 marcela.arbanova@uradprace.cz   Plzeň
referent nepojistných sociálních dávek Marie Karásková 950 147 575 marie.karaskova@uradprace.cz   Plzeň
Dislokované pracoviště Blovice          
referent nepojistných sociálních dávek Milena Hofrichtrová 950 147 611 milena.hofrichtrova@uradprace.cz   Blovice
referent nepojistných sociálních dávek Jana Jandošová 950 147 612 jana.jandosova@uradprace.cz   Blovice
sociální pracovník Jana Panská, DiS. 950 147 628 jana.panska@uradprace.cz   Blovice
sociální pracovník Bc. Darja Kubíčková 950 147 629 darja.kubickova@uradprace.cz   Blovice
referent dávek NSD Barbora Netušilová 950 147 632 barbora.netusilova@uradprace.cz   Blovice
Dislokované pracoviště Nepomuk          
odborný poradce pro zprostředkování Martina Krumpholcová 950 147 704 martina.krumpholcova@uradprace.cz   Nepomuk
odborný poradce pro zprostředkování Šárka Hlůžková, DiS. 950 147 705 sarka.hluzkova@uradprace.cz   Nepomuk
referent nepojistných sociálních dávek SSP Zdeňka Růžičková 950 147 616 zdenka.ruzickova@uradprace.cz   Nepomuk
ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Denisa Pekárková 950 147 574 denisa.pekarkova@uradprace.cz   Nepomuk
pracovník dávek PnP a DOZP Petra Veselá 950 147 618 petra.vesela@uradprace.cz   Nepomuk
referent nepojistných sociálních dávek HN, PnP, DOZP Bc. Jana Malá 950 147 617 jana.mala@uradprace.cz   Nepomuk
Dislokované pracoviště Přeštice          
odborný poradce pro zprostředkování Jaroslava Pašková 950 147 701 jaroslava.paskova@uradprace.cz   Přeštice
odborný poradce pro zprostředkování Jaroslava Zábranová 950 147 702 jaroslava.zabranova@uradprace.cz   Přeštice
referent nepojistných sociálních dávek SSP Pavlína Lepší 950 147 607 pavlina.lepsi@uradprace.cz   Přeštice
referent NSD Andrea Forejtová, DiS. 950 147 630 andrea.forejtova@uradprace.cz   Přeštice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Radek Štýs 950 147 625 radek.stys@uradprace.cz   Přeštice
sociální pracovník Monika Rychtaříková, DiS. 950 147 624 monika.rychtarikova@uradprace.cz   Přeštice
sociální pracovník Bc. Jakub Kladiva 950 147 627 jakub.kladiva@uradprace.cz   Přeštice
sociální pracovník Marcela Arbanová, DiS. 950 147 631 marcela.arbanova@uradprace.cz   Přeštice
pracovník dávek NSD Michaela Prechtlová, DiS. 950 147 631 michaela.prechtlova@uradprace.cz   Přeštice
Dislokované pracoviště Stod          
referent nepojistných sociálních dávek SSP Radka Žáčková 950 147 601 radka.zackova@uradprace.cz   Stod
ověřovatel dávek SSP a PP Andrea Veselá, DiS. 950 148 525 andrea.vesela1@uradprace.cz   Stod
sociální pracovník Pavlína Leiderová, DiS 950 147 602 pavlina.leiderova@uradprace.cz   Stod
sociální pracovník Bohumila Baláková 950 147 622 bohumila.balakova@uradprace.cz Objednání pro neslyšící Stod
sociální pracovník Martina Kislingerová, DiS. 950 147 633 martina.kislingerova@uradprace.cz   Stod
ověřovatel dávek HN Hana Alblová 950 147 620 hana.alblova@uradprace.cz   Stod
sociální pracovník         Stod
Krajská pobočka v Plzni - pracoviště Plzeň-jih          
Oddělení ekonomické          
referent ekonomický a finanční Věra Petlánová 950 147 476 vera.petlanova@uradprace.cz   Plzeň
referent ekonomický a finanční Martina Javorská 950 147 479 martina.javorska@uradprace.cz   Plzeň
Oddělení informatiky         Plzeň
vedoucí oddělení ICT Bc. Jan Čulík 950 148 312 jan.culik@uradprace.cz   Plzeň
referent ICT Ladislav Čákora 950 149 405 ladislav.cakora@uradprace.cz   Plzeň
referent ICT Michal Novák 950 148 781 michal.novak@uradprace.cz   Plzeň
referent ICT Karel Mana 950 148 313 karel.mana@uradprace.cz   Plzeň
referent ICT David Kozel 950 148 782 david.kozel@uradprace.cz   Plzeň
Oddělení právní         Plzeň
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte Michaela Košanová 950 148 329 michaela.kosanova@uradprace.cz   Plzeň
referent insolvence Lenka Špácová 950 148 318 lenka.spacova@uradprace.cz   Plzeň
referent pohledávek, výživné Martina Čapková 950 147 565 martina.capkova@uradprace.cz   Plzeň
právník Mgr. et Mgr. David Rožmberský 950 149 452 david.rozmbersky@uradprace.cz   Plzeň
Oddělení exekucí          
referent exekucí Ing. Jana Králová 950 148 724 jana.kralova@uradprace.cz    
referent exekucí Pavla Bogolová 950 147 478 pavla.bogolova@uradprace.cz   Plzeň
Oddělení projektů EU          
Záruky pro mladé - specialista trhu práce Veronika Niedermeierová 950 149 445 veronika.niedermeier@uradprace.cz   Plzeň
Záruky pro mladé – poradce cílové skupiny a administrátor Iveta Vaníková 950 149 447 iveta.vanikova@uradprace.cz   Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Libuše Drábková 950 148 418 libuse.drabkova@uradprace.cz   Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Michal Wandl 950 149 477 michal.wandl@uradprace.cz   Plzeň
EFES - specialista ESF Ing. Hana Pudelská 950 147 455 hana.pudelska@uradprace.cz   Plzeň
EFES - specialista ESF Bc. Anežka Šmídová 950 148 439 anezka.smidova@uradprace.cz   Plzeň
EFES - specialista ESF Ing. Monika Drozdíková 950 148 743 monika.drozdikova@uradprace.cz   Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Bc. Alena Loskotová 950 149 459 alena.loskotova@uradprace.cz   Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Hana Martinez Sedláková 950 148 770 hana.martinez@uradprace.cz   Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Simona Houbová 950 149 446 simona.houbova@uradprace.cz   Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Alena Hájková 950 149 479 alena.hajkova1@uradprace.cz   Plzeň

Poslední aktualizace: 17. 9. 2021