Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 6       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 6 Mgr. Eva Svěrčinová Profesní životopis

950 178 484
774 906 149

eva.svercinova@uradprace.cz Praha 6
asistent Martina Jandová 950 178 485 martina.jandova2@uradprace.cz Praha 6
Oddělení HN, PnP a dávek OZP (K6 S06)        
Vedoucí oddělení HN, PnP a dávek OZP Bc. Zdenka Šmejkalová 950 178 600 zdenka.smejkalova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jolana Žáková 950 178 601 jolana.zakova@uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Slabochová Klára Bc. 950 178 697 klara.slabochova@uradprace.cz Praha 6   
sociální pracovník Tatiana Peťáková, DiS. 950 178 973 tatiana.petakova@uradprace.cz Praha 6
         
sociální pracovník Bc. Josef Chamula 950 178 974 josef.chamula@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek HN Petra Štětková 950 178 615 petra.stetkova@uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Ing. Radka Dominová 950 178 609 radka.dominova@uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Jana Lévaiová, DiS. 950 178 326 jana.levaiova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Jaroslava Klicmanová 950 178 614 jaroslava.klicmanova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek HN Mgr. Zuzana Švastová 950 178 483 zuzana.svastova@uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Jana Matulová, DiS. 950 178 949 jana.matulova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Peltrámová Lenka   lenka.peltramova@uradprace.cz Praha 6
sociální pracovník Markéta Baslerová, DiS. 950 178 328 marketa.baslerova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jolana Krešňáková 950 178 612 jolana.kresnakova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Dagmar Jirků 950 178 616 dagmar.jirku@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Magdalena Zmítková 950 178 983 magdalena.zmitkova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Petra Štefanová 950 178 981 petra.stefanova@uradprace.cz Praha 6
specialistra dávek NSD  Bc. Tomáš Foit, DiS. 950 178 946 tomas.foit@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Patrizia Fainová, DiS. 950 178 618 patrizia.fainova@uradprace.cz Praha 6
Oddělení SSP a dávek PP (S06)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Lenka Viletová 950 178 603 lenka.viletova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD a PP Lenka Táborská 950 178 605 lenka.taborska1@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD a PP Jarmila Šubrtová 950 178 607 jarmila.subrtova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Barbora Pénzešová 950 178 894 barbora.penzesova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Ing. Anna Spilková 950 178 950 anna.spilkova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Irena Sýkorová 950 178 982 irena.sykorova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Vladislava Malečková 950 178 606 vladislava.maleckova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Bc. Radka Nečasová 950 178 613 radka.necasova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Mgr. Markéta Výrutová 950 178 948 marketa.vyrutova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Jana Marková 950 178 608 jana.markova4@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Ing. Ludmila Hánová Žofáková 950 178 951 ludmila.zofakova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Pavel Pitner 950 178 330 pavel.pitner@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lucie Kejzlarová 950 178 604 lucie.kejzlarova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Martina Kuchaříková 950 178 010 martina.kucharikova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel dávek NSD Jana Hrbková 950 178 617 jana.hrbkova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Aneta Šiktancová 950 178 613 aneta.siktancova@uradprace.cz Praha 6
specialista dávek NSD Michaela Marková   michaela.markova@uradprace.cz Praha 6
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (K6 Z06)        
Vedoucí oddělení ZAM Ing. Lenka Gábová 950 178 494 lenka.gabova1@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Markéta Slavíčková 950 178 496 marketa.slavickova@uradprace.cz Praha 6
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Bc. Markéta Čechová 950 178 495 marketa.cechova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Vrábelová Marie 950 178 490 marie.vrabelova@uradprace.cz Praha 6
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Zuzana Bucmanová 950 178 488 zuzana.bucmanova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Lenka Müllerová 950 178 492 lenka.mullerova1@uradprace.cz Praha 6
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Renáta Gertnerová 950 178 487 renata.gertnerova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Soňa Tomišková 950 178 491 sona.tomiskova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Kamila Trsová 950 178 793 kamila.trsova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Aneta Vepřeková 950 178 497 aneta.veprekova@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Mgr. Olga Podaná 950 178 493 olga.podana@uradprace.cz Praha 6
poradce specialista Vernerová Martina 950 178 martina.vernerova@uradprace.cz Praha 6

Poradce OZP

Anna Švamberková

950 178 481 anna.svamberkova@uradprace.cz Praha 6

Poslední aktualizace: 22. 5. 2023