Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 5       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 5 Miloslava Vopálková Profesní životopis

950 178 469
774 906 159

miloslava.vopalkova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení SSP a DPP (K5 S05)        
Vedoucí oddělení SSP a DPP Bc. Irena Svobodová 950 178 575 irena.svobodova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Michaela Nečesalová 950 178 588 michaela.necesalova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Jana Jilemnická 950 178 594

jana.jilemnicka@uradprace.cz

Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Liběna Železníková 950 178 753 libena.zeleznikova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Ekaterini Konstantinu Moisidu 950 178 583 ekaterini.moisidu@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Brožová 950 178 584 alena.brozova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Lucie Škotová 950 178 577 lucie.skotova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Ondrová 950 178 587 jitka.ondrova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Michal Jedlička 950 178 193 michal.jedlicka@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Marta Cvejnová 950 178 578 marta.cvejnova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Nová 950 178 576 marie.nova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Renata Kadeřávková 950 178 460 renata.kaderavkova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení PnP a dávek OZP (S05)        
vedoucí oddělení PnP a dávek DOZP Bc. Marie Netušilová 950 178 138 marie.netusilova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek PnP a DOZP Eliška Secká 950 178 126 eliska.secka@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek PnP a DOZP Linda Vinařová 950 178 580 linda.vinarova@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Monika Bibrová 950 178 581 monika.bibrova@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Markéta Medunová DiS. 950 178 582

marketa.medunova@uradprace.cz

Praha 5
sociální pracovník Martin Čihák, DiS. 950 178 784 martin.cihak@uradprace.cz Praha 5
Oddělení HN (S05)        
vedoucí odd. NSD pro HN, SSP a soc. věci Kateřina Drahotová 950 178 586 katerina.drahotova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Barbora Prosová 950 178 579 barbora.prosova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Jiřina Novotná 950 178 591 jirina.novotna@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Irena Dolejšová, DiS. 950 178 585 irena.dolejsova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Pavel Moravec 950 178 289

pavel.moravec@uradprace.cz

Praha 5
specialista dávek HN Martin Kopsa 950 178 690 martin.kopsa@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN   950 178  va@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN   950 178  va@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Renáta Houdková 950 178 181

renata.houdkova@uradprace.cz

Praha 5
Oddělení NSD (S16)        
vedoucí oddělení NSD pro HN, SSP a soc. věci Mgr. Radka Havlinová 950 178 691 radka.havlinova@uradprace.cz Praha 16
specialista dávek SSP a dávek PP Martina Brodilová 950 178 692 martina.brodilova@uradprace.cz Praha 16
ověřovatel dávek NSD Pavlína Kalbáčová 950 178 695 pavlina.kalbacova@uradprace.cz Praha 16
sociální pracovník Mgr. Lenka Ryšková 950 178 048 lenka.ryskova@uradprace.cz Praha 16
specialista dávek NSD Pospíšilová Michaela 950 178 693

michaela.pospisilov1@uradprace.cz

Praha 16

Oddělení NSD (S13)

       
vedoucí odd. NSD pro správní obvod Praha 13 Marcela Moravcová 950 178 773 marcela.moravcova1@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Nováková 950 178 785 marie.novakova@uradprace.cz Praha 13
ověřovatel dávek SSP a PP Ludmila Březíková 950 178 772 ludmila.brezikova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Mudrochová 950 178 788 alena.mudrochova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Jana Roubíčková 950 178 777 jana.roubickova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Irena Hájková 950 178 768 irena.hajkova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Edita Duková 950 178 787

edita.dukova@uradprace.cz

Praha 13
ověřovatel dávek NSD Gabriela Samuelová 950 178 771 gabriela.samuelova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Kateřina Vanická 950 178 783 katerina.vanicka@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Věra Matoušková 950 178 775 vera.matouskova@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Klára Bambásková, DiS. 950 178 770

klara.bambaskova@uradprace.cz

Praha 13
specialista dávek PnP a dávek OZP Olga Hartmannová 950 178 774 olga.hartmannova@uradprace.cz Praha 13
ověřovatel dávek HN Dana Císařová 950 178 776 dana.cisarova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Věra Kačenová 950 178 782 vera.kacenova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Denisa Vargová 950 178 778 denisa.vargova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Kamila Marešová 950 178 780 kamila.maresova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Tereza Šlechtová 950 178 749 tereza.slechtova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Iva Záveská 950 178 789 iva.zaveska@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Bc. Iveta Levá 950 178 781 iveta.leva@uradprace.cz Praha 13
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN pro Prahu 5, 13, 16, 17  (Z05)        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Kamila Salemová 950 178 463 kamila.salemova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Stolínová 950 178 465 jitka.stolinova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Kamila Dragounová 950 178 466 kamila.dragounova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Ladislava Bendová 950 178 455 ladislava.bendova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Markéta Jandáková 950 178 296 marketa.jandakova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Jana Marie Klúčovská 950 178 459 jana.klucovska1@uradprace.cz Praha 5
specialista evidence a dávek PvN Markéta Vacátková 950 178 471 marketa.vacatkova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Mgr. Olena Kuželová Hezej 950 178 464 olena.kuzelova@uradprace.cz Praha 5
specialista evidence a dávek PvN Alena Bouchalová 950 178 294 alena.bouchalova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Magdaléna Pátková 950 178 458 magdalena.patkova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Irena Chytráčková 950 178 449 irena.chytrackova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Lucie Dudychová 950 178 444 lucie.dudychova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Pavla Ladislavová 950 178 454 pavla.ladislavova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Zuzana Jandová 950 178 457 zuzana.jandova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Alexandra Sedláčková 950 178 452 alexandra.sedlackova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Martina Valtošová 950 178 827 martina.valtosova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Ing. Viera Žingorová 950 178 447 viera.zingorova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Eliška Urbanová 950 178 446 eliska.urbanova1@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Dana Ortová 950 178 450 dana.ortova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Lenka Maršíková 950 178 470 lenka.marsikova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Dagmar Nekvapilová 950 178 442 dagmar.nekvapilova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Marta Mokrišová 950 178 456 marta.mokrisova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Michael Rozhon 950 178 621 michael.rozhon@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Bc. Dominik Muszela 950 178 293 dominik.muszela@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Monika Vlková 950 178 443 monika.vlkova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Bc. Lenka Trylčová 950 178 448 lenka.trylcova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Nikola Šonková 950 178 453 nikola.sonkova@uradprace.cz Praha 5
Poradkyně OZP Mgr. Bc. Kateřina Majdi 950 178 468 katerina.majdi@uradprace.cz Praha 5

Poslední aktualizace: 10. 11. 2022