Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Mělník       Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště Mělník Mgr. Petr Blecha Profesní životopis 950 135 300 petr.blecha@uradprace.cz Mělník
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Jindra Martincová, DiS. 950 135 301 jindra.martincova@uradprace.cz Mělník
referent majetkové správy Petra Vránová 950 135 315 petra.vranova@uradprace.cz Mělník
spisový pracovník Iveta Jirásková 950 135 380 iveta.jiraskova@uradprace.cz Mělník
hospodářský pracovník Vladislav Veselý   vladislav.vesely@uradprace.cz Mělník
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Bc. Markéta Balcarová 950 135 316 marketa.balcarova@uradprace.cz Mělník
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Vlasta Blajdová 950 135 365 vlasta.blajdova@uradprace.cz Mělník
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lucie Šestáková 950 135 368 lucie.sestakova@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Miluše Kašpaříková 950 135 364 miluse.kasparikova@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Jana Postránecká 950 135 360 jana.postranecka@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Nikola Bušková 950 135 317 nikola.buskova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Pavlína Bílá 950 135 361 pavlina.bila@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Dvořáčková 950 135 362 lenka.dvorackova@uradprace.cz Mělník
poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Lucie Fajglová 950 135 363 lucie.fajglova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Ivana Pecinová 950 135 319 ivana.pecinova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Jana Petříčková 950 135 366 jana.petrickova@uradprace.cz Mělník
poradce pro volbu povolání Bc. Ilona Bílková, DiS 950 135 329 ilona.bilkova@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník rekvalifikací Michaela Buchtová 950 135 323 michaela.buchtova@uradprace.cz Mělník
poradce pro změnu povolání Bc. Šárka Petřinová, DiS. 950 135 373 sarka.petrinova@uradprace.cz Mělník
poradce IPS - projektu "Podpora IPS ÚP ČR" Bc. Ludmila Štelcíková 770 160 635 ludmila.stelcikova@uradprace.cz Mělník
EFES - poradce INFOcentra Sońa Slaninová 950 135 111 sona.slaninova@uradprace.cz Mělník
poradce OZP Emilia Erbenová 770 196 892 emilia.erbenova@uradprace.cz Mělník
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu  outplacement Jana Vítová 950 135 385 jana.vitova1@uradprace.cz Mělník
Oddělení trhu práce        
vedoucí odd. trhu práce-zaměstnávání cizinců Mgr. Soňa Uhrová 950 135 351 sona.uhrova@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník APZ Veronika Černá 950 135 326 veronika.cerna@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník TP Iveta Brabcová 950 135 369 iveta.brabcova1@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník TP Zuzana Hrošková 950 135 326 zuzana.hroskova@uradprace.cz Mělník
EFES- specialista monitoringu PhDr. Alena Vajnerová 950 135 350 alena.vajnerova2@uradprace.cz Mělník
POVEZ II - odborný pracovmík projektu Monika Kočová 950 135 305 monika.kocova@uradprace.cz  
PDU - poradce pro zaměstnavatele Ing. Martina Marková 950 135 326 martina.markova@uradprace.cz Mělník
OUTPLACEMENT - poradce pro zaměstnavatele projektu outplacement

 

Šulcová Monika

 

950 135 325 monika.sulcova@uradprace.cz Mělník
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení HN Mgr. Martina Štrofová 950 135 331 martina.strofova@uradprace.cz Mělník
pracovník dávek hmotné nouze Bc. Jana Burgerová 950 135 577 jana.burgerova@uradprace.cz Mělník

specialista dávek hmotné nouze-zástupce vedoucího

Martina Cicvárková 950 135 566 martina.cicvarkova@uradprace.cz Mělník
pracovník dávek hmotné nouze Eliška Nekvindová 950 135 574 eliska.nekvindova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Bc. Miloslav Vávra 950 135 354 miloslav.vavra@uradprace.cz Mělník
pracovník dávek hmotné nouze Monika Nádraská 950 135 211 monika.nadraska@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Karolína Řezáčová 950 135 352 karolina.rezacova@uradprace.cz Mělník
pracovník dávek hmotné nouze Petra Štefanisková 950 135 367 petra.stefaniskova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Simona Vavrná 950 135 567 simona.vavrna@uradprace.cz Mělník
Oddělení SSP a DPP        
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Věra Šimková 950 135 560 vera.simkova@uradprace.cz Mělník
ověřovatelka dávek dávek SSP a DPP Martina Hegenbartová 950 135 572 martina.hegenbartova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Jana Honcová 950 135 562 jana.honcova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Hana Chladová 950 135 564 hana.chladova1@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Denisa Kernerová 950 135 565 denisa.kernerova@uradprace.cz Mělník
ověřovatelka dávek SSP a DPP Jitka Veselá 950 135 330 jitka.vesela@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Jana Zelenková 950 135 563 jana.zelenkova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Tereza Hendrichová 950 135 569 tereza.hendrichova@uradprace.cz Mělník
specialista náhradního výživného Zuzana Koryntová 950 135 382 zuzana.koryntova@uradprace.cz Mělník
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Bc. Markéta Šenkýřová 950 135 314 marketa.senkyrova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek PnP a DOZP Simona Fraňková 950 135 321 simona.frankova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Mgr. Fialová Monika, DiS. 950 135 575 monika.fialova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Renata Svobodová, DiS. 950 135 384 renata.svobodova1@uradprace.cz Mělník
pracovník dávek PnP a DOZP Růžena Vávrová 950 135 573 ruzena.vavrova@uradprace.cz Mělník
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Mělník        
Odbor kanceláře krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
finanční pracovník Pavla Kozáková 950 135 382

pavla.kozakova@uradprace.cz

Mělník
finanční pracovník Michaela Nováková 950 135 318 michaela.novakova1@uradprace.cz Mělník
Oddělění informatiky        
referent ICT Jan Červený 950 135 313 jan.cerveny@uradprace.cz Mělník
referent ICT Bc. Pavel Novotný 950 135 312 pavel.novotny@uradprace.cz Mělník
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
právník Věra Pokorná, Mgr 950 135 328 vera.pokorna@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník insolvence Hana Želechovská 950 135 571 hana.zelechovska@uradprace.cz Mělník
Oddělení exekucí        
odborný pracovník exekucí Zdeňka Fialová 950 135 320 zdenka.fialova@uradprace.cz Mělník
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník projektu Alena Višinská 950 135 305 alena.visinska@uradprace.cz Mělník
specialista projektu EFES Bc. Iveta Huliciusová 950 135 305, 776 402 426 iveta.huliciusova@uradprace.cz Mělník
Oddělení metodiky        
EFES - metodik projektu Magda Vondroušová, Mgr 950 135 375 magda.vondrousova@uradprace.cz Mělník

 

 

Poslední aktualizace: 17. 8. 2021