Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Bohumín       Pracoviště
ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR Bc. Patricie Labojová Profesní životopis 950 126 601 patricie.labojova@uradprace.cz Bohumín
specialista evidence a dávek PvN Simona Bijoková 950 126 600 simona.bijokova@uradprace.cz Bohumín
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN        
vedoucí Odd. zprostředkování, evidence a PvN Vítězslav Dominik 950 126 603 vitezslav.dominik@uradprace.cz Bohumín
poradce specialista Monika Hermanová 950 126 619 monika.hermanova@uradprace.cz Bohumín
poradce specialista Pavla Hrozková 950 126 616 pavla.hrozkova@uradprace.cz Bohumín
poradce specialista Ing. Pavla Hájková 950 126 618 pavla.hajkova@uradprace.cz Bohumín
poradce specialista Žaneta Savická 950 126 617 zaneta.savicka@uradprace.cz Bohumín
poradce specialista Naděžda Sedláčková 950 126 615 nadezda.sedlackova@uradprace.cz Bohumín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Miroslava Hartmanová 950 126 607 miroslava.hartmanova@uradprace.cz Bohumín
specialista evidence a dávek PvN Jolana Faltýnková 950 126 609 jolana.faltynkova@uradprace.cz Bohumín
specialista evidence a dávek PvN Ivana Hanusková 950 126 610 ivana.hanuskova@uradprace.cz Bohumín
specialista evidence a dávek PvN Erich Krömer 950 126 611 erich.kromer1@uradprace.cz Bohumín
specialista evidence a dávek PvN Alena Vondalová 950 126 608 alena.vondalova@uradprace.cz Bohumín
Oddělení PnP a DOZP, SSP a PP        
vedoucí Oddělení PnP a DOZP, SSP a PP Bc. Lenka Sikorová 950 126 605 lenka.sikorova2@uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Petra Hanusková, DiS. 950 126 634 petra.hanuskova@uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Ivana Onderková 950 126 631 ivana.onderkova@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Petra Ramachová 950 126 644 petra.ramachova@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Marcela Wojnarová, DiS. 950 126 629 marcela.wojnarova1@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek PnP a DOZP Monika Szkutková 950 126 636 monika.szkutkova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Markéta Blahovcová 950 126 614 marketa.blahovcova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Andrea Buchtová 950 126 632 andrea.buchtova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Dagmar Kišová 950 126 639 dagmar.kisova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Petra Kišová 950 126 638 petra.kisova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Jana Prochasková 950 126 921 jana.prochaskova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Bc. Kateřina Škodáková 950 126 633 katerina.skodakova@uradprace.cz Bohumín
Oddělení hmotné nouze       Bohumín
vedoucí Oddělení hmotné nouze Bc. Lenka Ježová, DiS. 950 126 628 lenka.jezova@uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Markéta Grillová 950 126 627 marketa.grillova@uradprace.cz Bohumín
ověřovatel dávek hmotné nouze Olga Pietrowská 950 126 637 olga.pietrowska@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Kateřina Bernatíková, DiS. 950 126 641 katerina.bernatikova@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Lumír Leškanič 950 126 642 lumir.leskanic@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Jana Páclová 950 126 643 jana.paclova@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Bc. Hana Šmuková 950 126 624 hana.smukova@uradprace.cz Bohumín
sociální pracovník Michaela Uszková, DiS. 950 126 620 michaela.uszkova@uradprace.cz Bohumín
specialista dávek hmotné nouze Ing. Viktor Žilavý 950 126 621 viktor.zilavy@uradprace.cz Bohumín

Poslední aktualizace: 19. 5. 2023