Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Prostějov       Prostějov
ředitelka Odboru kontaktního pracoviště Ing. Věra Crhanová Profesní životopis

950 154 300

724 180 114

vera.crhanova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Bc. Jana Naniašová 950 154 409 jana.naniasova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Jana Frelichová, DiS. 950 154 301 jana.frelichova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník Jana Klíčová 950 154 407 jana.klicova@uradprace.cz Prostějov
pracovník pro technickoprovozní práce Petr Hrubý 950 154 311 petr.hruby@uradprace.cz Prostějov
Oddělení zprostředkování       Prostějov
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Jiří Nutil 950 154 316 jiri.nutil@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Dagmar Černá 950 154 426 dagmar.cerna1@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Bc. Dana Němcová 950 154 427 dana.nemcova@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Monika Ošlejšková, DiS. 950 154 429 monika.oslejskova@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Sally Pokorná, DiS. 950 154 423 sally.pokorna@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Mgr. Iva Klevetová 950 154 422 iva.klevetova@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Zdeňka Svozilová 950 154 412 zdenka.svozilova@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Bc. Josef Ťuik 950 154 411 josef.tuik@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Bc. Marcela Belková 950 154 419 marcela.belkova@uradprace.cz Prostějov
specialista prevence NLZ Eva Komárková 950 154 460 eva.komarkova@uradprace.cz Prostějov
poradce specialista Markéta Koukalová 950 154 413 marketa.koukalova@uradprace.cz Prostějov
EFES – poradce INFOcentra Mgr. Hana Vinklárková 950 154 415 hana.vinklarkova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti       Prostějov
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Mgr. Erika Hradečná 950 154 425 erika.hradecna@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Lenka Mlčochová, DiS. 950 154 406 lenka.mlcochova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Hana Palatková 950 154 424 hana.palatkova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti   950 154 414   Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Věra Oplocká 950 154 417 vera.oplocka@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Zuzana Foretová, DiS. 950 154 420 zuzana.foretova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Petra Menšíková, DiS. 950 154 431 petra.mensikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Lucie Janečková 950 154 421 lucie.janeckova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Jarmila Omachlíková, DiS. 950 154 416 jarmila.omachlikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Eva Nejedlá 950 154 428 eva.nejedla@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Aneta Klíčová 950 154 418 aneta.klicova1@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lea Kaldová 950 154 458 lea.kaldova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Zatloukalová 950 154 459 lenka.zatloukalova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání       Prostějov
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Kamila Marková 950 154 323 kamila.markova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova@uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Bc. Michaela Smrčková 950 154 434 michaela.smrckova@uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Ing. Hana Olšanská 950 154 322 hana.olsanska@uradprace.cz Prostějov
PIPS - odborný pracovník projektů ESF Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník rekvalifikací Bc. Petra Škultety 950 154 436 petra.skultety@uradprace.cz Prostějov
OZP – poradce pro klienty Monika Piskláková, DiS. 950 154 456, 770 196 941 monika.pisklakova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce projektu PDU Mgr. Veronika Přecechtělová 950 154 435 veronika.precechtelo@uradprace.cz Prostějov
Outplacement Mgr. Petra Babičková 950 154 437 petra.babickova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení trhu práce       Prostějov
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Jana Bartoňová 950 154 443 jana.bartonova1@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Monitoring zaměstnavatelů, Regionální mobilita, SÚPM zřízená, SÚPM SVČ Mgr. Denisa Rozsívalová 950 154 441 denisa.rozsivalova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Zahraniční zaměstnanost, Povinný podíl OZP Ing. Libuše Vrlíková 950 154 401 libuse.vrlikova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - VPP, Veřejná služba, SÚPM vyhrazená Jaroslav Synek 950 154 325 jaroslav.synek@uradprace.cz Prostějov

Poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele projektu FLEXI

Eliška Gurínová 950 154 444 eliska.gurinova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Chráněný trh práce, Podpora zaměstnávání OZP Bc. Martin Žitník, DiS. 950 154 442 martin.zitnik@uradprace.cz Prostějov
EFES - specialista monitoringu, Volná pracovní místa Ing. Aneta Katreniaková 950 154 317 aneta.katreniakova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Ing. Lucie Bednářová 950 154 457 lucie.bednarova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Svatava Šolcová 950 154 433 svatava.solcova@uradprace.cz Prostějov
Outplacement   950 154 325   Prostějov
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče       Prostějov
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Leona Mácová 950 154 331 leona.macova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Jaromíra Cásková 950 154 511 jaromira.caskova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Renata Horníková 950 154 523 renata.hornikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Magdalena Kroutilová 950 154 525 magdalena.kroutilova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Leona Krylová 950 154 542 leona.krylova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP       Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Jana Školařová 950 154 513 jana.skolarova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Kateřina Kovaříková 950 154 506 katerina.kovarikova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Veronika Křetínská, DiS. 950 154 533 veronika.kretinska@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Michaela Šurmáneková 950 154 580 michaela.surmanekova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Lenka Ondrůšková, DiS. 950 154 548 lenka.ondruskova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Lakomá 950 154 519 petra.lakoma@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Pavlína Bělková 950 154 531 pavlina.belkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Balášová 950 154 521 jitka.balasova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Mgr. Jana Kašpárková 950 154 536 jana.kasparkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Eva Suchá, DiS. 950 154 535 eva.sucha@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Monika Kůrková, DiS. 950 154 528 monika.kurkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Ing. Jana Walterová 950 154 532 jana.walterova@uradprace.cz Prostějov
specialista náhradního výživného Magda Benešová 950 154 526 magda.benesova@uradprace.cz Prostějov
specialista náhradního výživného Markéta Jaremejková, DiS. 950 154 529 marketa.jaremejkova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení hmotné nouze       Prostějov
zastupující vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Lenka Burešová 950 154 501 lenka.buresova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Renata Tomanová 950 154 527 renata.tomanova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Bc. Marie Veselá 950 154 583 marie.vesela1@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jana Čmelová 950 154 568 jana.cmelova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN       Prostějov
pracovník dávek HN Andrea Khýrová 950 154 538 andrea.khyrova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jitka Sekaninová 950 154 562 jitka.sekaninova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Vyhlídalová 950 154 564 eva.vyhlidalova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Hasová 950 154 547 eva.hasova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Jehlářová 950 154 566 alena.jehlarova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Lucie Šlangalová 950 154 569 lucie.slangalova1@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Větříšková 950 154 563 alena.vetriskova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lenka Pajchlová 950 154 522 lenka.pajchlova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Eliška Krejčí 950 154 543 eliska.krejci@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Soňa Mikšíková 950 154 565 sona.miksikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Pavlína Kučerová, DiS. 950 154 539 pavlina.kucerova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lenka Pecůchová, DiS. 950 154 544 lenka.pecuchova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Romana Obrová 950 154 561 romana.obrova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník   950 154 567   Prostějov
sociální pracovník Bc. Jiří Walter 950 154 524 jiri.walter@uradprace.cz Prostějov
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP       Prostějov
vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP Bc. Iveta Sotorníková, DiS. 950 154 553 iveta.sotornikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Gabriela Burešová 950 154 556 gabriela.buresova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jana Grulichová 950 154 551 jana.grulichova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Jana Greplová, DiS. 950 154 590 jana.greplova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Miroslava Vagnerová 950 154 557 miroslava.vagnerova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Renata Matyášová 950 154 552 renata.matyasova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Markéta Minxová, DiS. 950 154 554 marketa.minxova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Helena Krychtálková 950 154 558 helena.krychtalkova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Andrea Pospíšilová 950 154 512 andrea.pospisilova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Lenka Turnová 950 154 545 lenka.turnova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Jana Valentová, DiS. 950 154 549 jana.valentova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Vladimíra Votavová 950 154 555 vladimira.votavova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Lucie Bartošíková, DiS. 950 154 570 lucie.bartosikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Vendula Buřtová 950 154 514 vendula.burtova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Petra Krejčí 950 154 559 petra.krejci2@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník Dana Slowiaczková, DiS. 950 154 537 dana.slowiaczkova@uradprace.cz Prostějov
Krajská pobočka v Olomouci - Kontaktní pracoviště Prostějov       Prostějov
Oddělení ekonomické       Prostějov
finanční pracovník Božena Kvíčalová 950 154 315 bozena.kvicalova@uradprace.cz Prostějov
finanční pracovník Lenka Činochová 950 154 405 lenka.cinochova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení kontrolně právní       Prostějov
právník JUDr. Renata Höchsmannová 950 154 455 renata.hochsmannova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Naděžda Matějíčková 950 154 453 nadezda.matejickova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Andrea Breitzetelová 950 154 452 andrea.breitzetelova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Hana Večeřová 950 154 454 hana.vecerova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení projektů EU       Prostějov
EFES - specialista ESF Mgr. Erika Němcová 950 154 463 erika.nemcova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení ICT       Prostějov
referent ICT Ing. Vladimír Koutný 950 154 312 vladimir.koutny@uradprace.cz Prostějov

Poslední aktualizace: 8. 6. 2023