Kontakty na zaměstnance

Odbor kontaktní pracoviště Brno-venkov       Pracoviště
Ředitel odboru kontaktní pracoviště Brno-venkov RNDr. Igor Poledňák Profesní životopis

950 105 300

606 715 319

igor.polednak@uradprace.cz Brno
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí odd. vnitřní správy, sekretariát Kateřina Hajdová 950 105 310 katerina.hajdova@uradprace.cz Brno
asistent ředitele kontaktního pracoviště Mgr. Iva Karásková 950 105 390 iva.karaskova@uradprace.cz Brno
hospodářský pracovník Petr Luszczak 950 105 515 petr.luszczak@uradprace.cz Brno
hospodářský pracovník Nenad Masnikosa 950 105 340 nenad.masnikosa@uradprace.cz Brno
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN        
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Bc. Milan Šafařík 950 105 316 milan.safarik@uradprace.cz Brno
poradce specialista Irena Doležalová 950 105 380 irena.dolezalova@uradprace.cz Brno
poradce specialista Lucie Mátlová 950 105 378 lucie.matlova@uradprace.cz Brno
poradce specialista Ing. Marie Helikarová 950 105 321 marie.helikarova@uradprace.cz Brno
poradce specialista Michaela Krčalová, Dis. 950 105 373 michaela.krcalova@uradprace.cz Brno
poradce specialista Hana Kleinová 950 105 379 hana.kleinova1@uradprace.cz Brno
poradce specialista Kateřina Miklíková 950 105 376 katerina.miklikova@uradprace.cz Brno
   ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Wagnerová 950 105 326 lenka.wagnerova@uradprace.cz Brno
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Vladimíra Božková 950 105 381 vladimira.bozkova@uradprace.cz Brno
specialista evidence a dávek PvN Monika Nykodýmová 950 105 306 monika.nykodymova@uradprace.cz Brno
specialista evidence a dávek PvN Hana Richterová 950 105 375 hana.richterova@uradprace.cz Brno
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Ing. Lenka Masaříková 950 105 374 lenka.masarikova@uradprace.cz Brno
specialista evidence a dávek PvN Petra Ergin, DiS. 950 105 314 petra.ergin@uradprace.cz Brno
specialista evidence a dávek PvN Iveta Michálková 950 105 309 iveta.michalkova@uradprace.cz Brno
specialista evidence a dávek PvN Lea Novotná, DiS. 950 105 399 lea.novotna1@uradprace.cz Brno
specialista prevence NLZ Jana Orzechová 950 105 377 jana.orzechova@uradprace.cz Brno
poradce specialista Veronika Buchtová 950 105 371 veronika.buchtova@uradprace.cz Brno
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Ing. Lenka Nedomová 950 105 501 lenka.nedomova@uradprace.cz Brno
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Lea Pirochtová, DiS. 950 105 502 lea.pirochtova@uradprace.cz Brno
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Renata Švandová 950 105 519 renata.svandova@uradprace.cz Brno
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Marie Kolaříková 950 105 511 marie.kolarikova@uradprace.cz Brno
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Hana Gescheidtová 950 105 522 hana.gescheidtova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Jitka Bártová 950 105 508 jitka.bartova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Jaroslava Hvízdalová 950 105 510 jaroslava.hvizdalova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Bc. Petra Sedláčková 950 105 518 petra.sedlackova3@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Hana Waishauptová 950 105 521 hana.waishauptova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Kateřina Štěrbáčková 950 105 513 katerina.sterbackova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Ing. Oldřiška Mangerová 950 105 509 oldriska.mangerova@uradprace.cz Brno
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dana Bergerová DiS. 950 105 517 dana.bergerova@uradprace.cz Brno
specialista SSP a NV Petr Paťava 950 105 503 petr.patava@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Lucie Kyselková 950 105 512 lucie.kyselkova@uradprace.cz Brno
Oddělení hmotné nouze PnP a DOZP Kuřim        
Vedoucí oddělení HN, PnP a DOZP Bc. Jana Lipnerová 950 105 520 jana.lipnerova@uradprace.cz Kuřim
specialista dávek NSD Aneta Bémová 950 105 524 aneta.bemova@uradprace.cz Kuřim
ověřovatel dávek NSD Milada Novotná, DiS. 950 105 527 milada.novotna@uradprace.cz Kuřim
sociální pracovník Hana Dobrovolná, DiS. 950 105 525 hana.dobrovolna@uradprace.cz Kuřim
Oddělení hmotné nouze PnP a DOZP Šlapanice        
Vedoucí oddělení HN, PnP a DOZP Bc. Blanka Plotěná 950 105 580 blanka.plotena@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Mgr. Jana Záleská 950 105 584 jana.zaleska@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Jitka Janstová 950 105 588 jitka.janstova@uradprace.cz Brno
specialista dávek NSD Denisa Brabcová 950 105 595 denisa.brabcova@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Bc. Hana Polnická 950 105 581 hana.polnicka@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Miroslava Zábřeská, DiS. 950 105 589 miroslava.zabreska@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Mgr. Anna Nováková 950 105 582 anna.novakova3@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Bc. Marie Švábenská 950 105 583 marie.svabenska@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Ivana Bačíková, DiS. 950 105 586 ivana.bacikova1@uradprace.cz Brno
sociální pracovník Mgr. Martina Herzán André, DiS. 950 105 585 martina.herzan@uradprace.cz Brno
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Mgr. Jakub Švásta 950 105 354 jakub.svasta@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Eva Vágovszká 950 105 318 eva.vagovszka@uradprace.cz Brno
POVEZ II - odborný pracovník Jana Drápalová 950 105 333 jana.drapalova@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Alena Škárová 950 105 360 alena.skarova@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Ing. Eva Kotašková 950 105 325 eva.kotaskova@uradprace.cz Brno
POVEZ II - odborný pracovník Roman Šafář 950 105 332 roman.safar@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Petra Dobrovolná 950 105 361 petra.dobrovolna@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Mgr. Rudolf Čermák 950 105 328 rudolf.cermak@uradprace.cz Brno
EFES - specialista monitoringu Mgr. Kristýna Králová 950 105 335 kristyna.kralova@uradprace.cz Brno
odborný pracovník APZ Aneta Grézlová 950 105 345 aneta.grezlova@uradprace.cz Brno
specialista trhu práce Renata Škardová 950 105 329 renata.skardova@uradprace.cz Brno
FLEXI - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Ing. Eva Ester Lukášová 950 105 336 ester.lukasova@uradprace.cz Brno
poradce pro zaměstnavatele v projektu Outplacement Jindřich Schulz 950 105 344 jindrich.schulz@uradprace.cz Brno
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Lucie Kolářová, DiS. 950 105 389 lucie.kolarova@uradprace.cz Brno
specialista poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Pavla Hvězdová 950 105 352 pavla.hvezdova@uradprace.cz Brno
specialista pro změnu povolání Eva Foretníková 950 105 351 eva.foretnikova@uradprace.cz Brno
specialista poradenství a dalšího vzdělávání Jana Koppová 950 105 323 jana.koppova@uradprace.cz Brno
poradce pro klienty a zaměstnavatele – Záruky pro mladé Bc. Šárka Nejezchlebová 950 105 350 sarka.nejezchlebova@uradprace.cz Brno
PDU - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Miluše Bečičková 950 105 343 miluse.becickova@uradprace.cz Brno
OZP - poradce pro klienty PhDr. Leoš Spáčil 950 105 355 leos.spacil@uradprace.cz Brno
specialista poradenství a dalšího vzdělávání Michaela Křížová 950 105 353 michaela.krizova@uradprace.cz Brno
Kancelář krajské pobočky        
Oddělení ICT       Brno
referent ICT Jiří Orel 950 105 312 jiri.orel@uradprace.cz Brno
referent ICT Jiří Marek 950 105 514 jiri.marek@uradprace.cz Brno
Oddělení ekonomické        
referent ekonomický a finanční Hana Říhová 950 105 304 hana.rihova@uradprace.cz Brno
referent ekonomický a finanční Mgr. Andrea Matute Portugal 950 105 308 andrea.matute@uradprace.cz Brno
Krajská pobočka v Brně, pracoviště Brno-venkov        
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Mgr. Tomáš Indra 950 104 447 tomas.indra@uradprace.cz Brno
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Bc. Šárka Nejezchlebová 950 104 407 sarka.nejezchlebova@uradprace.cz Brno
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Bc. Jakub Matušinec 950 104 474 jakub.matusinec@uradprace.cz Brno

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023