Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Pelhřimov       Pracoviště
ředitel "vybraného" kontaktního pracoviště Mgr. Josef Hejda Profesní životopis

950 145 300

721 188 072

josef.hejda@uradprace.cz Pelhřimov
spisový pracovník Andrea Vránová 950 145 301 andrea.vranova@uradprace.cz Pelhřimov
referent majetkové správy Ing. Eva Říšská 950 145 314 eva.risska@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení zprostředkování,  evidence a podpor v nezaměstnanosti        
vedoucí oddělení zprostředkování,  evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Veronika Rohová 950 145 414 veronika.rohova@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Ing. Blanka Hörnerová 950 145 317 blanka.hornerova@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Ing. Marie Jenčová 950 145 420 marie.jencova@uradprace.cz Pelhřimov
pracovnik evidence a podpor v nezaměstnanosti Markéta Horká 950 145 421 marketa.horka@uradprace.cz Pelhřimov
pracovnik evidence a podpor v nezaměstnanosti Naďa Šamajová, DiS. 950 145 422 nada.samajova@uradprace.cz Pelhřimov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Václav Bulant 950 145 410 vaclav.bulant@uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Zdeněk Snížek 950 145 412 zdenek.snizek@uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Marta Kosová 950 145 411 marta.kosova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Babická 950 145 413 lenka.babicka@uradprace.cz Pelhřimov
poradce prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Kateřina Blažková 950 145 311 katerina.blazkova@uradprace.cz Pelhřimov
INFOcentrum - poradce Barbora Jandová 950 145 316 barbora.jandova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Ing. Marie Brtnová 950 145 331 marie.brtnova@uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Miloslava Jandová 950 145 511 miloslava.jandova@uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Dagmar Jandová 950 145 513 dagmar.jandova@uradprace.cz Pelhřimov
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Lucie Pacnerová 950 145 512 lucie.pacnerova@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jana Příhodová 950 145 431 jana.prihodova@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Mgr. Jana Novotná Pípalová 950 145 510 jana.novotna1@uradprace.cz Pelhřimov
specialista náhradního výživného Ludmila Šilerová 950 145 430 ludmila.silerova@uradprace.cz

Pelhřimov

Oddělení hmotné nouze        
Vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Jana Tomanová 950 145 502 jana.tomanova1@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - hmotná nouze Bc. Marcela Suchá 950 145 221 marcela.sucha@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek HN Ing. Jana Hovorková 950 145 401 jana.hovorkova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - hmotná nouze Bc. Lenka Blažková, DiS. 950 145 503 lenka.blazkova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - hmotná nouze Bc. Ilona Prchalová 950 145 402 ilona.prchalova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Bc. Jana Kasalá 950 145 520 jana.kasala@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - dávky pro osoby zdravotně postižené (DOZP) Bc. Soňa Kubánková, DiS. 950 145 524 sona.kubankova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - dávky pro osoby zdravotně postižené (DOZP) Jana Talichová, DiS. 950 145 521 jana.talichova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - PnP a DOZP Bc. Pavlína Šeniglová 950 145 403 pavlina.seniglova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Bc. Petra Mikolášková, Dis. 950 145 523 petra.mikolaskova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Irena Martínková, DiS. 950 145 466 irena.martinkova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Michaela Weirichová, DiS. 950 145 517 michaela.weirichova@uradprace.cz Pelhřimov
sociální pracovník - příspěvek na péči Bc. Dana Tampírová 950 145 522 dana.tampirova@uradprace.cz Pelhřimov
ověřovatel dávek PnP a DOZP Eva Jírů 950 145 525 eva.jiru@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Ing. Eliška Hošková 950 145 324 eliska.hoskova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (zaměstnávání OZP,SÚPM-SVČ) Jaroslava Valentová 950 145 325 jaroslava.valentova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (volná pracovní místa, monitoring) Petra Šímová 950 145 460 petra.simova@uradprace.cz Pelhřimov
EFES - specialista monitoringu Bc. Michaela Nováková 950 145 329 michaela.novakova@uradprace Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce (ověřovatel APZ) Jitka Wastlová 950 145 450 jitka.wastlova@uradprace.cz Pelhřimov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Jitka Kosová 950 145 462 jitka.kosova@uradprace.cz Pelhřimov
POVEZ II - odborný pracovník projektu Michaela Knězů Koubková 950 145 330 michaela.knezu@uradprace.cz Pelhřimov
FLEXI - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Irena Valentová 950 145 326 irena.valentova@uradprace.cz Pelhřimov
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Bc. Ivana Bulantová 950 145 405 ivana.bulantova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce Eva Rajčanová 950 145 415 eva.rajcanova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník trhu práce Lenka Šebelová 950 145 416  lenka.sebelova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Jitka Reichová 950 145 323 jitka.reichova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník rekvalifikací, poradce pro pracovní rehabilitace Bc. Hana Kosová 950 145 440 hana.kosova@uradprace.cz Pelhřimov
odborný pracovník IPS Ing. Tomáš Dufek 950 145 319 tomas.dufek@uradprace.cz Pelhřimov
PIPS - poradce IPS Barbora Nováková 950 145 322 barbora.novakova@uradprace.cz Pelhřimov

OZP – poradce pro klienty

Tereza Čeplová 950 145 515 tereza.ceplova@uradprace.cz Pelhřimov
energoporadce Bc. Jana Ondrášková 950 145 465 jana.ondraskova1@uradprace.cz Pelhřimov
DP Kamenice nad Lipou        
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Vladislava Marková 950 145 220 vladislava.markova@uradprace.cz Kamenice nad Lipou
DP Pacov        
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Lenka Jandová, DiS. 950 145 211 lenka.jandova@uradprace.cz Pacov
Krajská pobočka v Jihlavě - pracoviště Pelhřimov        
Oddělení pohledávek a exekucí        
odborný pracovník Ing. Dana Kejřová 950 145 321 dana.kejrova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení právní        
   odborný pracovník pohledávek Petra Stejskalová, DiS. 950 145 504 petra.stejskalova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení ekonomické        
finanční pracovník Zlatuše Vejvodová 950 145 315 zlatuse.vejvodova@uradprace.cz Pelhřimov
finanční pracovník Bc. Nina Vaněčková 950 145 423 nina.vaneckova@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení ICT        
referent ICT Aleš Zajác 950 145 312 ales.zajac@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení specializovaných kontrol        
vedoucí oddělení specializovaných kontrol KrP Ing. Jiří Beneš 950 145 328 jiri.benes@uradprace.cz Pelhřimov
Oddělení projektů EU        
RIP "Práce s rodinou na Vysočině" - pracovník projektu, EFES - specialista ESF Ing. Šárka Čapková 950 145 310 sarka.capkova@uradprace.cz Pelhřimov
RIP "Nová šance na Vysočině" - pracovník projektu Ing. Jaroslav Miksa 950 114 526 jaroslav.miksa@uradprace.cz Pelhřimov
RIP "45+ na Vysočině" - pracovník projektu Petra Fialová, DiS. 950 114 466 petra.fialova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
RIP "Práce bez bariér na Vysočině" - pracovník projektu Bc. Iveta Křišíková 950 114 438 iveta.krisikova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
RIP "Záruky pro mladé na Vysočině" - pracovník projektu Mgr. Luďka Nováková 950 114 461 ludka.novakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023