Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Pardubice       Pracoviště
Odbor zaměstnanosti        
Ředitelka odboru Mgr. Monika Mannová Profesní životopis 950 144 316 monika.mannova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení zprostředkování        
Vedoucí oddělení Mgr. Gabriela Adamíková 950 144 319 gabriela.adamikova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Veronika Ipserová 950 144 466 veronika.ipserova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Jana Čížková 950 144 468 jana.cizkova1@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Lic. Štěpánka Jirušková 950 144 461 stepanka.jiruskova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Pavlína Beránková, DiS. 950 144 457 pavlina.berankova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Jana Zemanová 950 144 464 jana.zemanova1@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Jitka Malihová 950 144 495 jitka.malihova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Markéta Novotná 950 144 463 marketa.novotna@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Mgr. Zuzana Stryková 950 144 469 zuzana.strykova@uradprace.cz Pardubice
Specialista prevence NLZ  Karin Mohauptová 950 144 482 karin.mohauptova@uradprace.cz Pardubice
EFES - Poradce INFO centra Kristýna Jiráková 950 144 447 kristyna.jirakova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista Ivana Málková, DiS. 950 144 456 ivana.malkova@uradprace.cz Pardubice
Specialista prevence NLZ Margareta Vojtěchová 950 144 713 margareta.vojtechova@uradprace.cz Pardubice
Poradce specialista CC Dana Koutníková 950 144 470 dana.koutnikova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti        
Vedoucí oddělení Ing. Eva Šopíková 950 144 317 eva.sopikova@uradprace.cz Pardubice
Ověřovatel podpor v nezam. Soňa Pažoutová 950 144 465 sona.pazoutova@uradprace.cz Pardubice
Poradce pro zprostředkování Jitka Pleskotová 950 144 460 jitka.pleskotova@uradprace.cz Pardubice
Ověřovatel podpor v nezam. Hana Kuřová 950 144 597 hana.kurova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek PvN Ludmila Vágnerová 950 144 494 ludmila.vagnerova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek PvN Radka Lánská 950 144 439 radka.lanska@uradprace.cz Pardubice
Poradce pro zprostředkování Dita Samoelová 950 144 436 dita.samoelova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek PvN Barbora Hrouzková 950 144 483 barbora.hrouzkova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek PvN Ivana Ruprechtová 950 144 467 ivana.ruprechtova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení trhu práce        
Vedoucí oddělení Ing. Rita Kopová 950 144 325 rita.kopova@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - cizinci Lucie Kučerová 950 144 496 lucie.kucerova2@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - cizinci Bc. Vojtěch Sotona 950 144 462 vojtech.sotona@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - cizinci Petra Liebichová 950 144 478 petra.liebichova@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - CHTP, § 78a, povinný podíl Bc. Zdeněk Košťálek 950 144 433 zdenek.kostalek@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - cizinci Iveta Voříšková 950 144 740 iveta.voriskova@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce  Soňa Chlupáčková 950 144 707 sona.chlupackova@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - CHTP, § 78a, povinný podíl Martina Dušková 950 144 449 martina.duskova@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - CHTP, § 78a, povinný podíl Bc. Romana Fadrná 950 144 722 romana.fadrna@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - volná pracovní místa Michaela Stránská 950 144 710 michaela.stranska1@uradprace.cz Pardubice
Specialista trhu práce - volná pracovní místa Ing. Zuzana Mokrenová 950 144 452 zuzana.mokrenova@uradprace.cz Pardubice
EFES - specialista monitoringu Bc. Eliška Šafránková 950 144 481 eliska.safrankova@uradprace.cz Pardubice
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Jana Beránková 950 144 488 jana.berankova1@uradprace.cz Pardubice
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Jaroslava Janíčková 950 144 719 jaroslava.janickova@uradprace.cz Pardubice
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Bc. Aneta Pažoutová 950 144 727 aneta.pazoutova@uradprace.cz Pardubice
OUT – Poradce pro CS a  zaměstnavatele Jana Vávrů 950 144 448 jana.vavru@uradprace.cz Pardubice
FLEXI - Poradce pro CS a zaměstnavatele Monika Prudičová 950 144 491 monika.prudicova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Petra Holečková 950 144 324 petra.holeckova@uradprace.cz Pardubice
OZP- poradce pro klienty Michal Bareš 950 144 739 michal.bares1@uradprace.cz Pardubice
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání Monika Bendová, DiS. 950 144 720 monika.bendova@uradprace.cz Pardubice
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání - rekvalifikace Bc. Andrea Držková 950 144 484 andrea.drzkova1@uradprace.cz Pardubice
VDTP II - poradce pro CS Lenka Hývlová, DiS. 950 144 423 lenka.hyvlova@uradprace.cz Pardubice
PIPS - poradce IPS (pro oblast Přelouč) Dana Lusková, DiS. 950 144 703 dana.luskova@uradprace.cz Přelouč
PDU – poradce pro cílovou skupinu Renata Marvanová 950 144 714 renata.marvanova@uradprace.cz Pardubice
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání   - rekvalifikace Jana Pitterlová 950 144 459 jana.pitterlova@uradprace.cz Pardubice
Specialista pro volbu povolání - IPS Věra Málek Říhová 950 144 323 vera.malek@uradprace.cz Pardubice
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání Iveta Simonová 950 144 746 iveta.simonova@uradprace.cz Pardubice
PIPS - poradce IPS Mgr. Klára Traxlerová 950 144 474 klara.traxlerova@uradprace.cz Pardubice
Odbor nepojistných sociálních dávek        
Ředitelka odboru Mgr. Oldřiška Černá Profesní životopis 950 144 575 oldriska.cerna@uradprace.cz Pardubice
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
Vedoucí oddělení SSP a PP Mgr. Radoslav Pršala 950 144 569 radoslav.prsala@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Věra Hemrová 950 144 564 vera.hemrova@uradprace.cz Pardubice
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěst. péče Irena Kučerová 950 144 580 irena.kucerova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Mgr. Lenka Černá 950 144 558 lenka.cerna2@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Renata Lichá 950 144 573 renata.licha@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Jana Kořínková 950 144 540 jana.korinkova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Žaneta Řeháčková, DiS. 950 144 555 zaneta.rehackova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Silvie Šťastná, DiS. 950 144 716 silvie.stastna@uradprace.cz Pardubice
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěst. péče Veronika Bícová 950 144 561 veronika.bicova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Martina Macková 950 144 586 martina.mackova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Monika Holčíková 950 144 574 monika.holcikova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Ing. Čestmír Nejedlý 950 144 559 cestmir.nejedly@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Tereza Pohanová 950 144 581 tereza.pohanova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Lucie Vašáková 950 144 576 lucie.vasakova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Simona Cibulková 950 144 570 simona.cibulkova@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Eva Oravská 950 144 582 eva.oravska@uradprace.cz Pardubice
Specialista dávek SSP a dávek pěst. péče Martina Petříčková 950 144 577 martina.petrickova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení hmotné nouze        
Vedoucí oddělení Ing. Gabriela Suchá 950 144 592 gabriela.sucha@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek hmotné nouze Vladimíra Jalčová 950 144 590 vladimira.jalcova@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek hmotné nouze Kristýna Herynková 950 144 588 kristyna.herynkova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – hmotná nouze Bc. Tereza Hejská, DiS. 950 144 554 tereza.hejska@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – hmotná nouze Žaneta Mouková, DiS. 950 144 578 zaneta.moukova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – hmotná nouze Nikola Holeková, DiS. 950 144 589 nikola.holekova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – hmotná nouze Bc. Marta Kraftová 950 144 725 marta.kraftova@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek hmotné nouze Iveta Suchá 950 144 591 iveta.sucha@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – hmotná nouze Bc. Blanka Šiklová 950 144 572 blanka.siklova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení PnP a DOZP        
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Mgr. Hana Slavíková 950 144 596 hana.slavikova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Zdeňka Vilímová, DiS. 950 144 735 zdenka.vilimova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Bc. Veronika Moravcová, DiS. 950 144 583 veronika.moravcova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník – DOZP Mgr. Dita Morávková 950 144 541 dita.hlouskova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Veronika Kasková 950 144 560 veronika.kaskova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Dagmar Šolcová 950 144 593 dagmar.solcova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Dana Repecká, DiS. 950 144 557 dana.repecka@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník-příspěvek na péči Mgr. Věra Majzlanová 950 144 567 vera.majzlanova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Tereza Slanařová 950 144 733 tereza.slanarova@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek PnP a DOZP Renata Traganová 950 144 734 renata.traganova@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek PnP a DOZP Martina Veselková 950 144 724 martina.veselkova@uradprace.cz Pardubice
specialista dávek PnP a DOZP Bc. Barbora Tomínová, DiS. 950 144 594 barbora.tominova@uradprace.cz Pardubice
sociální pracovník - příspěvek na péči Mgr. Kamila Drbalová 950 144 585 kamila.drbalova@uradprace.cz Pardubice

Poslední aktualizace: 11. 5. 2023