Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Jičín       Pracoviště
Ředitelka kontaktního pracoviště Mgr. Marcela Danišová Profesní životopis 950 122 300 marcela.danisova@uradprace.cz Jičín
Asistentka ředitele Alena Kejzlarová 950 122 301 alena.kejzlarova@uradprace.cz Jičín
Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti        
Vedoucí oddělení Bc. Dagmar Michalčíková 950 122 316 dagmar.michalcikova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek podpor v nezaměstnanosti Jitka Kopecká 950 122 352 jitka.kopecka@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek podpor v nezaměstnanosti Šárka Dočkalová 950 122 381 sarka.dockalova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek podpor v nezaměstnanosti Jana Skokanová 950 122 336 jana.skokanova@uradprace.cz Jičín
Odborný poradce pro zprostředkování Paulína Pimenová 950 122 355 paulina.pimenova@uradprace.cz Jičín
Odborný poradce pro zprostředkování Iva Kubínová 950 122 375 iva.kubinova@uradprace.cz Jičín
Odborný poradce pro zprostředkování Soňa Adamcová 950 122 353 sona.adamcova@uradprace.cz Jičín
Poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Bc. Vanda Kořínková 950 122 354 vanda.korinkova@uradprace.cz Jičín
Poradce INFOcentra v projektu EFES Blanka Vitíková 950 122 350 blanka.vitikova@uradprace.cz Jičín
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení, SVČ, povinný podíl Ing. Jitka Nováková 950 122 344 jitka.novakova1@uradprace.cz Jičín
Zaměstnávání osob se ZP Václava Rejhová 950 122 341 vaclava.rejhova@uradprace.cz Jičín
OUTPLACEMENT Jitka Voleníková 950 122 359 jitka.volenikova@uradprace.cz Jičín
FLEXI Lucie Fišarová 950 122 356 lucie.fisarova@uradprace.cz Jičín
VPM, zaměstnávání cizinců Olga Kyjonková 950 122 357 olga.kyjonkova@uradprace.cz Jičín
Aktivní politika zaměstnanosti Klára Boháčková 950 122 340 klara.bohackova@uradprace.cz Jičín
Monitoring trhu práce Bc. Petra Krylová 950 122 324 petra.krylova@uradprace.cz Jičín
POVEZ II - odborný referent Jiřina Bělíková 950 122 371 jirina.belikova@uradprace.cz Jičín
POVEZ II - odborný referent Martina Halířová 950 122 343 martina.halirova@uradprace.cz Jičín
Volná pracovní místa Barbora Tesárková 950 122 304 barbora.tesarkova@uradprace.cz Jičín
Hlášení volných míst Barbora Tesárková 950 122 357 volna.mista@jc.mpsv.cz Jičín
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
   vedoucí oddělení Mgr. Radana Jakubcová 950 122 349 radana.jakubcova@uradprace.cz Jičín
   OUTPLACEMENT Petra Budinská, DiS. 950 122 382 petra.budinska@uradprace.cz Jičín
poradce OZP Helena Lustigová 950 122 347 helena.lustigova@uradprace.cz Jičín
Odborný pracovník pro volbu povolání Iva Matoušová, DiS. 950 122 367 iva.matousova@uradprace.cz Jičín
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Jitka Kynychová 950 122 346 jitka.kynychova@uradprace.cz Jičín
Poradce IPS Bc. Kristina Melníková 950 122 380 kristina.melnikova@uradprace.cz Jičín
Poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Andrea Pospíšilová 950 122 379 andrea.pospisilova1@uradprace.cz Jičín
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
Vedoucí oddělení Bc. Miroslav Frýba, DiS. 950 122 331 miroslav.fryba@uradprace.cz Jičín
Specialista náhradního výživného Monika Austová 950 122 358 monika.austova@uradprace.cz Jičín
Ověřovatel dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Renata Štrausová 950 122 360 renata.strausova@uradprace.cz Jičín
Ověřovatel dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Renata Slaninová 950 122 368 renata.slaninova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Marie Kozlová 950 122 361 marie.kozlova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Iva Vydrová 950 122 240 iva.vydrova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Bc. Jana Řeháčková 950 122 372 jana.rehackova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Kateřina Švábová 950 122 328 katerina.svabova@uradprace.cz Jičín
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Lenka Šormová 950 122 230 lenka.sormova@uradprace.cz Jičín
Ověřovatel dávek hmotné nouze   950 122 370   Jičín
Sociální pracovník hmotné nouze Mgr. Lucie Hníková 950 122 362 lucie.hnikova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník hmotné nouze Bc. Jana Drbohlavová 950 122 345 jana.drbohlavova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník hmotné nouze Bc. Lucie Nohavová 950 122 337 lucie.nohavova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník hmotné nouze Milan Ryba, DiS. 950 122 373 milan.ryba@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník příspěveku na péči Bc. Dominika Dvořáková, Dis. 950 122 366 dominika.dvorakova1@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník příspěveku na péči Mgr. Lucie Hubálovská, DiS. 950 122 377 lucie.hubalovska@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník příspěveku na péči Hana Janďourková, DiS. 950 122 369 hana.jandourkova@uradprace.cz Jičín
Ověřovatel příspěvku na péči Bc. Barbora Chmelíková 950 122 363 barbora.chmelikova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník dávek pro osoby se zdrav. postižením Bc. Jaroslava Vančurová, DiS. 950 122 364 jaroslava.vancurova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník dávek pro osoby se zdrav. postižením Mgr. Irena Kracíková 950 122 329 irena.kracikova@uradprace.cz Jičín
Sociální pracovník dávek pro osoby se zdrav. postižením Bc. Lenka Mládková 950 122 365 lenka.mladkova@uradprace.cz Jičín
Krajská pobočka Hradec Králové - pracoviště Jičín        
Odbor zaměstnanosti        
EFES - metodik KrP projektu Mgr. Zdeňka Procházková 950 122 348 zdenka.prochazkova1@uradprace.cz Jičín
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu Mgr. Anna Popovičová 950 122 351 anna.popovicova@uradprace.cz Jičín
Kudy Kam II. - odborný pracovník projektu Tereza Flaxová 950 122 231 tereza.flaxova@uradprace.cz Jičín
Aktivní v padesáti - odborný pracovník projektu Lucie Machová 950 122 342 lucie.machova1@uradprace.cz Jičín

EFES - specialista ESF, Projekt "Dovolte mi pracovat"

Mgr. Romana Jančíková 950 122 376 romana.jancikova@uradprace.cz Jičín
Oddělení ekonomické        
finanční referent Bc. Monika Hercíková 950 122 334 monika.hercikova@uradprace.cz Jičín
finanční referent Hana Francová 950 122 333 hana.francova@uradprace.cz Jičín
Oddělení informatiky        
referent ICT Ing. Jiří Klouček 950 122 313 jiri.kloucek@uradprace.cz Jičín
referent ICT Ing. Vladimír Tůma 950 122 312 vladimir.tuma@uradprace.cz Jičín
Odbor kontrolně právní        
právník JUDr. Zuzana Kynčlová 950 122 327 zuzana.kynclova@uradprace.cz Jičín
finanční kontrolor Dana Andrlová 950 122 338 dana.andrlova@uradprace.cz Jičín
Vedoucí oddělení exekucí Ing. Ilona Mydlářová 950 122 335 ilona.mydlarova@uradprace.cz Jičín
Odborný pracovník exekucí Lenka Habočíková 950 122 358 lenka.habocikova@uradprace.cz Jičín
Detašované pracoviště Hořice        
Vedoucí detašovaného pracoviště Ing. Oldřiška Kašíková 950 122 210 oldriska.kasikova@uradprace.cz Hořice
Odborný poradce pro zprostředkování Alena Bartošová 950 122 212 alena.bartosova@uradprace.cz Hořice
Odborný poradce pro zprostředkování Bc. Hana Konopáčová 950 122 211 hana.konopacova@uradprace.cz Hořice
Odborný poradce pro zprostředkování Jana Foltýnová 950 122 213 jana.foltynova@uradprace.cz Hořice
Ověřovatel dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Alena Špůrová 950 122 215 alena.spurova@uradprace.cz Hořice
Specialista dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením Jana Nečesaná 950 122 232 jana.necesana@uradprace.cz Hořice
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Jana Studená 950 122 209 jana.studena@uradprace.cz Hořice
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Iva Svobodová 950 122 216 iva.svobodova@uradprace.cz Hořice
Referent nepojistných sociálních dávek Alena Krejčová, DiS. 950 122 219 alena.krejcova@uradprace.cz Hořice
Sociální pracovník příspěvku na péči Bc. Eva Novotná 950 122 217 eva.novotna2@uradprace.cz Hořice
Referent nepojistných sociálních dávek Renata Čížková, DiS. 950 122 214 renata.cizkova@uradprace.cz Hořice
Specialista dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek příspěvku na péči Ing. Zuzana Ondráčková 950 122 218 zuzana.ondrackova@uradprace.cz Hořice
Detašované pracoviště Nová Paka        
Vedoucí detašovaného pracoviště Nová Paka Ing. Jan Drbohlav 950 122 339 jan.drbohlav@uradprace.cz Nová Paka
Odborný poradce pro zprostředkování Eva Havlová 950 122 221 eva.havlova@uradprace.cz Nová Paka
Odborný poradce pro zprostředkování Simona Stránská 950 122 222 simona.stranska@uradprace.cz Nová Paka
Odborný poradce pro zprostředkování Martina Danišová 950 122 220 martina.danisova@uradprace.cz Nová Paka
Ověřovatel dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Petra Pavlásková 950 122 227 petra.pavlaskova@uradprace.cz Nová Paka
Specialista dávek státní soc. podpory a dávek pěstounské péče Markéta Stárková 950 122 226 marketa.starkova@uradprace.cz Nová Paka
Sociální pracovník hmotné nouze Ing. Jana Zívrová 950 122 223 jana.zivrova@uradprace.cz Nová Paka
Sociální pracovník příspěvku na péči Cecilie Aubrechtová, DiS 950 122 225 cecilie.aubrechtova@uradprace.cz Nová Paka
Ověřovatel dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením Martina Tauchmanová 950 122 228 martina.tauchmanova@uradprace.cz Nová Paka

Poslední aktualizace: 13. 10. 2021