Generální ředitelství Úřadu práce České republiky

generální ředitel Úřadu práce ČR Najmon Viktor, Mgr.

950 180 222
950 180 211

725 049 282
viktor.najmon@uradprace.cz
       
bezpečnostní metodik Kosina Miroslav, Mgr. 950 180 207 miroslav.kosina@uradprace.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů Šlechta Petr, Mgr.,Bc. 950 180 400 petr.slechta@uradprace.cz
       
Oddělení sekretariát      
vedoucí oddělení Valenčíková Kateřina, Bc. 950 180 222 katerina.valencikova@uradprace.cz
tisková mluvčí Beránková Kateřina,Mgr. 724 209 037 katerina.berankova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Veselá Lenka 950 180 211 lenka.vesela3@uradprace.cz
referent analytik Strnadová Stanislava, Mgr. 950 180 204 stanislava.strnadova@uradprace.cz
metodik spisové služby Radil Jiří, Mgr. 950 180 210 jiri.radil@uradprace.cz
asistent Kolpeková Ludmila 950 180 215 ludmila.kolpekova@uradprace.cz
asistent Šešínová Petra 950 180 754 petra.sesinova@uradprace.cz
pracovník Call centra Perknerová Monika 950 180 111 monika.perknerova@uradprace.cz
       
Odbor zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek      
koordinační, projektový a programový pracovník Pekárková Veronika 950 180 601 veronika.pekarkova@uradprace.cz
Oddělení nepojistných sociálních dávek      
vedoucí oddělení Muravecký Ondřej, Ing., PhDr. 950 180 220 ondrej.muravecky@uradprace.cz
referent NSD Škvorová Jitka, Ing. 950 180 605 jitka.skvorova@uradprace.cz
referent NSD Navrátilová Ludmila, Bc.,DiS. 950 180 627 ludmila.navratilova@uradprace.cz
referent NSD Hospodka Lukáš, Ing. 950 180 614 lukas.hospodka@uradprace.cz
referent NSD Tržilová Romana, Bc. 950 180 404 romana.trzilova@uradprace.cz
referent NSD Jeřábková Karolína, Ing. 950 180 612 karolina.jerabkova@uradprace.cz
referent NSD Kebzová Romana, Bc. 950 180 616 romana.kebzova@uradprace.cz
referent NSD Nanque Otmara, Mgr. 950 180 621 otmara.nanque@uradprace.cz
referent NSD Nováčková Jolana, Mgr. et Mgr. 950 180 620 jolana.novackova1@uradprace.cz
Oddělení sociální integrace      
vedoucí oddělení Průžková Milena, MgA. 950 180 617 milena.pruzkova@uradprace.cz
referent analytik Kostkanová Olga, Ing. 950 180 602 olga.kostkanova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Ptáčníková Naděžda, Ing. 950 180 736 nadezda.ptacnikova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Strnadová Helena, Mgr. 950 180 720 helena.strnadova@uradprace.cz
Oddělení Call centrum      
vedoucí oddělení Dudková Jana, Ing.    
Call centrum ÚP ČR 800 779 900 callcentrum@uradprace.cz
Oddělení zaměstnanosti      
vedoucí oddělení Buba Jan, Ing. 950 180 723 jan.buba@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Vostárková Tereza, Ing. 950 180 706 tereza.vostarkova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Adlerová Eva, PaedDr. 950 180 233 eva.adlerova@uradprace.cz
specialista analytik Hodek Martin, Ing. 950 138 492 martin.hodek@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kučková Monika, Ing. 950 180 762 monika.kuckova@uradprace.cz
EFES metodik Mazourková Kateřina Iman, Mgr. 950 180 761 iman.mazourkova1@uradprace.cz
národní koordinátor EURES Němec Ladislav, Mgr. 950 180 302 ladislav.nemec@uradprace.cz
metodik Projektu EURES ČR II

Bohatová Monika Mgr.

950 180 739 monika.bohatova@uradprace.cz
metodik - EFES Němeček David, Mgr. 950 180 756 ladislav.nemec@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pertlová Lucie, Ing. 950 180 705 lucie.pertlova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pitra Pavel, Ing. 950 180 752 pavel.pitra@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pöslová Jana, Ing. 950 180 760 jana.poslova@uradprace.cz
pracovník vztahů k veřejnosti Shemota Kateryna 950 180 217 kateryna.shemota@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Šafránková Pavla, PhDr. 950 180 712 pavla.safrankova@uradprace.cz
EFES metodik Štaffa Martin, Ing. 950 180 735 martin.staffa@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Zelenková Monika, Ing. 950 180 751 monika.zelenkova@uradprace.cz
       
Odbor evropských fondů a mezinárodní spolupráce      
ředitel odboru Csillagová Kateřina, Mgr. 950 180 403 katerina.csillagova@uradprace.cz
koordinátor mezinárodní spolupráce Sherrit-Miller Radka, Mgr. 950 180 203 radka.sherrit-miller@uradprace.cz
Oddělení projektů služeb zaměstnanosti      
vedoucí oddělení Osmanczyk Zdeněk, Ing. 950 180 229 zdenek.osmanczyk@uradprace.cz
referent fondů EU Beznosková Dana, Mgr.,Bc. 950 180 725 dana.beznoskova@uradprace.cz
POVEZ II - metodik Martínek David, Ing. 950 180 730 david.martinek@uradprace.cz
PDU - odborný pracovník projektu Stupková Kateřina, DiS. 950 180 749 katerina.stupkova@uradprace.cz
VDTP II - specialista kontrol Rathouská Eva, Bc. 950 180 301 eva.rathouska@uradprace.cz
VDTP II - finanční manažer Novotná Eva, Bc.   eva.novotna3@uradprace.cz
OUTPLACEMENT - projektový manažer Frymlová Anna, PhDr. 950 180 701 anna.frymlova@uradprace.cz
OUTPLACEMENT - finanční manažer Blažek Drahoslav, Ing. 950 180 763 drahoslav.blazek@uradprace.cz
FLEXI - finanční manažer Helerová Marcela, Ing. 950 180 740 marcela.helerova@uradprace.cz
FLEXI - projektový manažer Václavek Miroslav, Ing.    
VDTP II - projektový manažer Korbel Miroslav, Bc. 950 180 746 miroslav.korbel1@uradprace.cz
Oddělení projektů vnitřních agend      
vedoucí oddělení Dudková Vítězslava, Ing. 950 180 745 vitezslava.dudkova@uradprace.cz
referent fondů EU Červená Lenka, Mgr. 950 180 743 lenka.cervena@uradprace.cz
EURES ČR II - manažer projektu Pavlíčková Nikola, Bc. 950 180 310 nikola.pavlickova@uradprace.cz
PIPS projektový manažer Blahoutová Irena, Mgr. 950 180 312 irena.blahoutova@uradprace.cz
referent fondů EU Erbová Martina, Mgr. 950 180 626 martina.erbova@uradprace.cz
EFES - projektový manažer Hampl Miroslav, Mgr. 950 180 721 miroslav.hampl1@uradprace.cz
EFES - finanční manažer Heidenreichová Patricie, Bc., DiS. 950 180 742 patricie.heidenreichova@uradprace.cz
EFES – metodik Mgr. Lada Kunešová 950 104 410 lada.kunesova@uradprace.cz
KVALITA - manažer kvality Vlčková Gabriela, Mgr. 950 180 718 gabriela.vlckova@uradprace.cz
       
Oddělení interního auditu      
vedoucí oddělení Vrátník Bohuslav, Mgr. 950 180 223 bohuslav.vratnik@uradprace.cz
interní auditor Bryndová Eva 950 156 304 eva.bryndova@uradprace.cz
interní auditor Černohorská Alena 950 144 304 alena.cernohorska@uradprace.cz
interní auditor Čudová Radmila, Bc. 950 123 304 radmila.cudova@uradprace.cz
interní auditor Kasková Zdeňka 950 109 445 zdenka.kaskova@uradprace.cz
interní auditor Suková Zuzana, Ing. 950 143 591 zuzana.sukova@uradprace.cz
interní auditor Smíšková Lenka, Ing. 950 104 304 lenka.smiskova@uradprace.cz
interní auditor Křepelková Hana, Ing. 950 178 304 hana.krepelkova@uradprace.cz
interní auditor Hovorková Olga, Bc. 950 116 420 olga.hovorkova@uradprace.cz
interní auditor Mágrová Romana, Ing. 950 137 462 romana.magrova@uradprace.cz
interní auditor Chudárková Ludmila, Mgr. 950 175 531 ludmila.chudarkova@uradprace.cz
interní auditor Šiman Marek, Ing. 950 148 473 marek.siman@uradprace.cz
       
Odbor kontrolně právní      
ředitel odboru Šram Ondřej, Mgr. 950 180 702 ondrej.sram@uradprace.cz
Oddělení kontrolní      
vedoucí oddělení      
kontrolor Chmela Jaroslav, Ing. 950 180 205 jaroslav.chmela@uradprace.cz
kontrolor Machová Lenka, Bc. 950 180 206 lenka.machova@uradprace.cz
kontrolor Torrente Alexandra, Mgr. 950 180 227 alexandra.torrente@uradprace.cz
Oddělení veřejných zakázek a právní podpory      
metodik specialista veřejných zakázek Vaňásek Jiří, Mgr. 950 180 408 jiri.vanasek1@uradprace.cz
specialista veřejných zakázek Bc. Mensdorffová Jana 950 180 402 jana.mensdorffova@uradprace.cz
specialista veřejných zakázek Lechmannová Monika, Mgr. 950 180 611 monika.lechmannova@uradprace.cz
specialista vymáhání pohledávek a smluvních pokut Hrabánek Petr, Ing. 950 180 759 petr.hrabanek@uradprace.cz
metodik Šachová Vendulka, Mgr. 950 180 709 vendulka.sachova@uradprace.cz
právník Vlčková Renata, Mgr. 950 180 724 renata.vlckova@uradprace.cz
právník (AP) Vyhnis Vladimír, JUDr.    
Oddělení agentur práce      
vedoucí oddělení Karmazín Jan, Mgr., MPA 950 180 727 jan.karmazin@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Stančev Dino 950 180 714 dino.stancev@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Svobodová Andrea, Mgr. 950 180 717 andrea.svobodova@uradprace.cz
specialista agentur práce Březina Josef, Ing. 950 180 710 josef.brezina@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kloudová Dita, Mgr. 950 180 202 dita.kloudova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Těšínská Viera, Mgr. 950 180 630 viera.tesinska@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Fantová Lenka, Bc. DiS. 950 180 711 lenka.fantova@uradprace.cz
specialista koordinátor Kolář Michal 950 180 606 michal.kolar@uradprace.cz
       
Odbor personální a vzdělávání      
ředitel odboru na základě pověření zastupování Kotyzová Jarmila, Ing. 950 180 311 jarmila.kotyzova@uradprace.cz
Oddělení personální      
vedoucí oddělení Pavlová Naděžda, Ing. 950 180 411 nadezda.pavlova@uradprace.cz
metodik pro personalistiku Rumlová Denisa, Ing. 950 180 757 denisa.rumlova@uradprace.cz
personalista Riedlová Jana 950 180 405 jana.riedlova@uradprace.cz
personalista Výstrková Adéla, Ing. 950 180 230 adela.vystrkova@uradprace.cz
personalista Čížková Katrin, Bc. 950 180 291 katrin.cizkova@uradprace.cz
mzdová účetní Vondráková Dita 950 180 410 dita.vondrakova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Braunová Helena 950 121 610 helena.braunova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kalianková Kamila 950 121 617 kamila.kaliankova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Malá Iva 950 121 619 iva.mala@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Ivanová Jiřina 950 121 615 jirina.ivanova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Švejdíková Miroslava 950 121 613 miroslava.svejdikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Janásová Jana, Bc. 950121 621 jana.janasova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Rygelová Milena, Ing. 950 121 624 milena.rygelova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Žmolíková Iveta 950 121 614 iveta.zmolikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Keclíková Alena 950 121 618 alena.keclikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Stolaříková Lenka 950 121 616 lenka.stolarikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kamarádová Lada 950 121 622 lada.kamaradova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Buchtová Lucie 950 121 611 lucie.buchtova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kroupová Hana 950 121 623 hana.kroupova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Janků Jana 950 121 612 jana.janku@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Laštovicová Jarmila 950 121 620 jarmila.lastovicova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Polačková Vladimíra 950 121 626 vladimira.polackova@uradprace.cz
Oddělení vzdělávání      
vedoucí oddělení Dvořák Jaroslav, Mgr. 950 180 407 jaroslav.dvorak@uradprace.cz
pracovník vzdělávání - expert Albrecht Dan 950 180 412 dan.albrecht@uradprace.cz
pracovník vzdělávání - expert Lukasiková Ivana, Bc. 950 180 510 ivana.lukasikova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání - expert Podolská Naděje, PhDr. 950 141 305 nadeje.podolska@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Pykal Jaroslav, Bc. 950 141 651 jaroslav.pykal@uradprace.cz
pracovník vzdělávání - expert Straková Bohuslava, Ing. 950 146 305 bohuslava.strakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání - expert Dvořáková Marcela, Mgr. 950 144 305 marcela.dvorakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Součková Simona 950 144 425 simona.souckova@uradprace.cz
       
Odbor provozně ekonomický      
ředitel odboru Beránková Bohdana, Ing. 950 180 512 bohdana.berankova@uradprace.cz
Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny      
vedoucí oddělení Frostová Věra, Ing. 950 180 502 vera.frostova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Čechová Hana, Ing. 950 180 505 hana.cechova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Procházková Michaela, Ing. 950 180 508 michaela.prochazkova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Munzarová Miroslava, Ing. 950 180 507 miroslava.munzarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Kerzel Pavel 950 180 504 pavel.kerzel@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Marfincová Vlasta, Ing. 950 180 503 vlasta.marfincova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Jakšová Dana 950 180 525 dana.jaksova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Šoltys Dalibor, Ing. 950 180 520 dalibor.soltys@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Hannachi Staňková Šárka, Bc. 950 180 506 sarka.hannachi@uradprace.cz
Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví      
vedoucí oddělení Spourová Daniela, Ing. 950 180 526 daniela.spourova@uradprace.cz
referent finanční a ekonomický Krčmářová Jaroslava, Mgr. 950 180 522 jaroslava.krcmarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Latislavová Miloslava, Bc. 950 180 729 miloslava.latislavo2@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Svobodová Renata, Ing.    
finanční pracovník Kotalíková Petra 950 180 613 petra.kotalikova@uradprace.cz
Oddělení účtárny GŘ      
vedoucí oddělení Míšková Hana 950 180 514 hana.miskova@uradprace.cz
účetní Boková Barbara 950 180 515 barbara.bokova@uradprace.cz
účetní Sommerová Jitka, Bc. 950 180 516 jitka.sommerova@uradprace.cz
účetní Klokočníková Milada 950 180 517 milada.klokocnikova@uradprace.cz
Oddělení technické podpory      
vedoucí oddělení Kozic Boris, Ing. 950 180 318 boris.kozic@uradprace.cz
referent ICT Mach Tomáš 950 151 313 tomas.mach@uradprace.cz
referent ICT Dostal Milan 950 151 312 milan.dostal@uradprace.cz
referent ICT Cepek Jan 950 152 364 jan.cepek@uradprace.cz
referent ICT Česák Jan 950 152 313 jan.cesak@uradprace.cz
specialista IT Jechort Martin, Bc. 950 180 607 martin.jechort@uradprace.cz
specialista IT Bambas Michal, Bc. 950 180 748 michal.bambas@uradprace.cz
Oddělení správy majetku a investic      
vedoucí oddělení Hladílek Miroslav, Ing. 950 180 309 miroslav.hladilek@uradprace.cz
referent majetkové správy GŘ Pondělíček Viktor, Ing. 950 180 307 viktor.pondelicek@uradprace.cz
referent majetkové správy GŘ Kohoutek Rostislav, Bc. 950 180 619 rostislav.kohoutek@uradprace.cz
investiční referent Kališová Radka,Ing. 950 180 333 radka.kalisova@uradprace.cz
investiční referent Dušek Josef, Ing., MBA 950 180 319 josef.dusek@uradprace.cz
organizační pracovník Foferková Miluše 950 180 305 miluse.foferkova@uradprace.cz
technický pracovník Neuvirth Jaroslav, Mgr. 950 180 698 jaroslav.neuvirth@uradprace.cz
provozář Kálal Jan 950 180 232 jan.kalal@uradprace.cz
provozář Primas Zdeněk 950 180 231 zdenek.primas@uradprace.cz
technický pracovník Kaňuková Jana 950 180 625 jana.kanukova@uradprace.cz
pracovník vztahů k veřejnosti Vychodil Luděk, Mgr. 950 180 111 ludek.vychodil@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 8. 2. 2023