OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Brně dne 28. dubna 2022


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně oznamuje, že paní Lucie Šlachtová, Halasovo náměstí 112/2, Lesná, 638 00 Brno 38, si může převzít písemnost Výzva č. j. 221737/22/BM ze dne 2. května 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Monika Kočí
pracovník dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2. května 2022.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .