OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Praze dne 3. ledna 2022


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Mario Sztojka, Legerova 1822/43, Nové Město, 120 00 Praha 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 1695767/21/AB ze dne 14. prosince 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 2 a Praha 3, Šafaříkova 557/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Kristián Horváth
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 3. ledna 2022.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .