OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Ústí nad Labem dne 3. ledna 2022


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem oznamuje, že paní Lucia Ťuťová, Hrbovická 80/31, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem 1, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vrácení přeplatku č. j. 290360/21/UL ze dne 3. ledna 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Monika Musilová
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 3. ledna 2022.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .