OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Mladé Boleslavi dne 28. prosince 2021


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami oznamuje, že paní Lenka Nováková, Pražská 68/69, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1, si může převzít písemnost Rozhodnutí o poskytnutí dávky č. j. 126388/21/MB ze dne 6. prosince 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Helena Műllerová
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 28. prosince 2021.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .