OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 22. dubna 2021   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že paní Alexandra Rottová, Novákových 257/32, 180 00 Praha 8, si může převzít písemnost Výzva  č. j. 475282/21/AB ze dne 7. dubna 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 8, Na Maninách 876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Markéta Amlerová    
       vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 22. dubna 2021.

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne: . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . .