OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Praze dne 29. března 2021


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že paní Karina Petrivna Bezrukova, Nitranská 1339/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vrácení přeplatku č. j. 1743512/20/AB ze dne 6. prosince 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 2 a Praha 3, Šafaříkova 557/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Dagmar Sobaňská, DiS.
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29. března 2021.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .