OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 26. března 2021      Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Přemysl Nesvačil, Lindnerova 1609/2, 180 00  Praha 8 – Libeň, si může převzít písemnost Výzva č. j. 10823/2021/AAH ze dne 17. února 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 8, Na Maninách 876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                                       Kateřina Urbanová
                                                                                       Vedoucí oddělení HN

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 26. března 2021

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne:

Podpis: . . . . . . . . . . . . .