OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Brně dne 25. března 2021


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně oznamuje, že paní Eva Majzlíková, Stamicova 827/11, Kohoutovice, 623 00 Brno 23, si může převzít písemnost Rozhodnutí o zamítnutí žádosti č. j. 133531/21/BM ze dne 1. března 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Lenka Bodejčková
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29. března 2021.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .