OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Berouně dne 9. února 2021


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami oznamuje, že paní Zdeňka Kůtová, Košťálkova 1536, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, si může převzít písemnost Vyrozumění účastníka řízení č. j. 5498/21/BE ze dne 9. února 2021 na adrese Kontaktního pracoviště Beroun, Pod Kaplankou 21, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Kateřina Špatenková
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 9. února 2021.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .