Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Tišnově dne 16. 10. 2020
Nikola Macejková
Masarykovo náměstí č.p. 619
664 71 Veverská Bítýška


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Nikola Macejková, nar. 19. ledna 1996, bytem Litovelská č.p. 805/32, Kysucké Nové Město, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. BOE-845/2020-5O, ze dne 14. září 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Tišnov, Brněnská č.p. 148, 666 01 Tišnov 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Irena Uchytilová
vedoucí oddělení zaměstnanosti Oddělení zaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16. 10. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .