Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Praze dne 6. října 2020
Emil Likov
Eberlova č.p. 1465/4
Stodůlky
155 00 Praha 515


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Emil Likov, nar. 5. 3. 1981, bytem Eberlova č.p. 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti s úřadem práce bez vážného důvodu č. j. ABF-49678/2020-05/02, ze dne 22. 9. 2020, na adrese Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 5, Štefánikova 216/21, Smíchov, 150 00  Praha 5, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Dagmar Nekvapilová


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 6. 10. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . .