OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Kutné Hoře dne 14. září 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami oznamuje, že paní Martina Pavlíková, Býchory 148, 280 02 Kolín 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 97029/20/KH ze dne 14. září 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Kutná Hora, Radnická 178/36, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Jitka Hájková
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. září 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .