Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Hlinsko dne 7. září 2020
Martin Maša
Vítanov č.p. 108
539 01 Hlinsko v Čechách 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Martin Maša, nar. 13. 3. 1990, bytem Husova č.p. 565, 351 24 Hranice u Aše, si může převzít usnesení č. j. CRB-5292/2020-H2, ze dne 2. 9. 2020, na adrese Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích, kontaktní pracoviště Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1570, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Petr Sádovský


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. 9. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .