OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Ústí nad Labem dne 7. září 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem oznamuje, že paní Simona Kárová, Drážďanská 106/153, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vrácení přeplatku č. j. 189471/20/UL ze dne 7. září 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Zlata Kuzmová
ředitel odboru nepojistných sociálních dávek


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. září 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .