Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Praze dne 27. 7. 2020
Andriana Hadzieva
Eberlova č.p. 1465/4
Stodůlky
155 00 Praha 515


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Andriana Hadzieva, nar. 23. června 1965, bytem Eberlova č.p. 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. ABF-4214/2020-05/06, ze dne 24. června 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 5, Štefánikova č.p. 216/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Miloslava Vopálková
ředitelka kontaktního pracoviště


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 27. 7. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .